Cum va funcționa Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal

Cum va funcționa Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal

st

Potrivit Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, la viitorul scrutin general local va funcționa Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) va asigura implementarea şi gestionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS) şi al Institutului Naţional de Statistică (INS), pe baza datelor şi informaţiilor din Registrul electoral, Registrul secţiilor de votare şi listele electorale complementare. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va asigura, din punct de vedere logistic, inclusiv prin efectuarea de achiziții, funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegaliar sumele necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli vor fi asigurate din bugetul de stat.

”Autoritatea Electorală Permanentă va asigura managementul proiectului şi resursa umană, iar STS va pune la dispoziţie partea tehnică a sistemului informatic, ocupându-se de achiziția calculatoarelor necesare funcționării Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal. AEP va selecţiona, instrui şi desemna minimum 30 de mii de operatori de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare. În acest proces, vor fi instruite și persoanele care vor deţine calitatea de preşedinte al biroului electoral al secției de votare şi locţiitor al acestuia. Opinia publică va fi informată cu privire la orice demers instituțional al AEP și STS, inclusiv de natură financiară, pe site-ul www.roaep.ro”, declară președintele Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru.

Președintele Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, mai afirmă: ”Misiunea cea mai dificilă în procesul de informatizare va fi instruirea celor 30 de mii de operatori de calculator. Trebuie să găsim persoane care să dorească să se implice în acest proiect, precum și resursele financiare necesare motivării acestora. Operatorii de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare vor beneficia, potrivit legii, de o indemnizaţie stabilită prin hotărâre a Guvernului”.

Normele metodologice privind funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare vor fi aprobate prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.

În ziua scrutinului, fiecare alegător va prezenta actul de identitate, respectiv documentul de identitate, operatorului de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, care va înscrie codul numeric personal al acestuia în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.

Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal semnalează dacă: persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;şi-a pierdut drepturile electorale; şi-a mai exercitat dreptul de vot la acelaşi scrutin; este arondată la altă secţie de votare; este omisă din lista electorală permanentă şi are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare.

Alte articole: