Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului Proiectul de hotărâre a AEP privind aprobarea modelului, dimensiunilor și a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului Proiectul de hotărâre a AEP privind aprobarea modelului, dimensiunilor și a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024

În temeiul art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind aprobarea modelului, dimensiunilor și a condiţiilor de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant utilizat la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 13 martie 2024 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”.

Alte articole: