Atelier de lucru Modul de organizare și desfășurare a activității din cadrul unui birou electoral al secției de votare din țară

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ organizează,

 

în data de 08 decembrie 2023,

 

atelierul de lucru cu tema

Modul de organizare și desfășurare a activității din cadrul unui birou electoral al secției de votare din țară

 

 

Scopul organizării: dezvoltarea abilităților și competențelor necesare exercitării atribuțiilor din cadrul birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară într-un mod profesionist, transparent, eficient și imparțial de către membrii acestora.

 

La final, participanții vor dobândi următoarele competențe specifice:

  • înțelegerea și aplicarea legislației specifice domeniului electoral;
  • organizarea și gestionarea operațiunilor electorale specifice unui birou electoral al unei secții de votare din țară în preziua votării, ziua votării și închiderea votării;
  • organizarea și gestionarea operațiunilor de predare a materialelor către biroul electoral ierarhic superior.

Public țintă: fiecare formațiune va desemnat un reprezentant și un supleant.

Grupa va conține maxim 12 participanți.

Data și modul de organizare: 08 decembrie 2023.

Autoritatea Electorală Permanentă va asigura gratuit spațiul și materialele necesare desfășurării atelierului de lucru  care se va desfășura într-o singură zi, pe parcursul a 4 ore, fiind structurat în 2 părți, cu o durată de 2 ore fiecare, în intervalul orar 09:30 – 13:30. Între cele două părți ale atelierului de lucru va exista o pauză de 30 minute.

Locul desfășurării: strada Eugeniu Carada, nr. 1, etaj. 2, București, sector 3.

Criteriu de selecție: locurile se vor ocupa în ordinea înscrierii.

Modul de înregistrare: Formațiunile politice transmit la adresa dsoe@roaep.ro numele, prenumele și datele de contact ale unui reprezentant și ale unui supleant.

Termen limită de transmitere a reprezentanților propuși de către formațiunile politice: 04 decembrie 2023, la adresa de e-mail dsoe@roaep.ro.

Alte articole: