Anunț privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia și a altui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Autorității Electorale Permanente

Anunț privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia și a altui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Autorității Electorale Permanente

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoștința publicului proiectul de hotărâre a Guvernului privind trecerea unui imobil din domeniul privat în domeniul public al statului și transmiterea acestuia și a altui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“ în administrarea Autorității Electorale Permanente.
Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 18.02.2022 și poate fi consultat la secțiunea Legislație electorală – Transparență decizională.
Observațiile și propunerile privind proiectul de act normativ menționat pot fi transmise la adresa de e-mail legislatie@roaep.ro, până la data de 18.03.2022.

Alte articole: