Anunţ privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Autorității Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Autorității Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 28.02.2022 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparenţă decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail legislatie@roaep.ro, până la data de 18.03.2022.

Alte articole: