Anunţ privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Autorității Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

Anunţ privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Autorității Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Autorității Electorale Permanente din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 07.11.2023 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparenţă decizională”.

Alte articole: