Anunţ privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 16 mai 2021…

   

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 16 mai 2021 și proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale parțiale din data de 16 mai 2021.

Proiectele de acte normative au fost publicate la data de 11.03.2021 și pot fi consultate la secțiunea Legislaţie electorală – Transparență decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectele de acte normative menţionate anterior pot fi transmise la adresa de e-mail legislatie@roaep.ro, până la data de 21.03.2021.

Alte articole: