Anunţ privind elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, nivel secret, elaborate sau deținute de Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi termenele de clasificare aferente.

   

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secrete de stat, nivel secret, elaborate sau deținute de Autoritatea Electorală Permanentă, precum şi termenele de clasificare aferente.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 07.04.2021 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparență decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat anterior pot fi transmise la adresa de e-mail legislatie@roaep.ro, până la data de 18.04.2021.

Alte articole: