Anunţ privind elaborarea proiectului de hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 13.10.2021 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparenţă decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail legislatie@roaep.ro, până la data de 28.10.2021.

Alte articole: