Anunț – Circulară referitoare la centralizarea rezultatelor votării

Anunț – Circulară referitoare la centralizarea rezultatelor votării

Către:

BIROURILE ELECTORALE DE CIRCUMSCRIPȚIE JUDEȚEANĂ

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE NR. 42 – MUN. BUCUREŞTI

BIROUL ELECTORAL PENTRU SECȚIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE

Stimată doamnă/domnule președinte,

Înțelegând situația grea în care se derulează centralizarea rezultatelor votării și timpul îndelungat de procesare a proceselor-verbale întocmite la nivelul secțiilor de votare, vă adresăm rugămintea de a lua toate măsurile necesare astfel încât procesul electoral să se deruleze în mod neîntrerupt.

În situația în care decideți să vă asumați răspunderea întreruperii procedurii de centralizare a rezultatelor alegerilor, vă rugăm să luați toate măsurile necesare în vederea asigurării predării-primirii în paza structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a tuturor materialelor folosite în procesul votării, iar spațiile în care se depozitează materialele electorale să fie predate în paza MAI, reluând activitatea în aceleași condiții de siguranță.

Aceste măsuri trebuie luate astfel încât să existe siguranța materialelor și a documentelor rezultate în urma alegerilor, precum și că nimeni nu va putea, în niciun mod, să afecteze integritatea acestora.

În cele din urmă, vă rugăm să procedați la comunicarea prezentei circulare către birourile electorale de circumscripție și birourile electorale ale secțiilor de votare din aria dumneavoastră de competență teritorială.

Cu stimă,

PREȘEDINTE

TONI GREBLĂ

Circulară referitoare la centralizarea rezultatelor votării: format – pdf si format docx

Alte articole: