Anunț

Anunț

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind modificarea şi completarea Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 09.06.2020 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail departamentul.legislativ@roaep.ro, până la data de 19.06.2020.

Alte articole: