Anunț

Anunț

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului, următoarele proiecte de hotărâri ale Guvernului:

– proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020;

– proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020.

Proiectele de acte normative au fost publicate la data de 30.01.2020 și pot fi consultate la secțiunea „Legislaţie electorală – Transparență decizională”.

Observaţiile şi propunerile privind proiectele de acte normative menţionate pot fi transmise la adresa de e-mail departamentul.legislativ@roaep.ro, până la data de 09.02.2020.

Alte articole: