Anunț

Anunț

Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului realizarea broșurii cu titlul INSTRUCȚIUNI ȘI REGLEMENTĂRI PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019, care conține Ghidul birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pe teritoriul României și legislația relevantă pentru scrutinul menționat. Broșura a fost concepută ca un instrument de lucru care să sprijine membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare în activitatea pe care o vor desfășura în preziua votării, în ziua votării și până la momentul predării materialelor electorale către birourile electorale ierarhic superioare.

Broșura cu titlul INSTRUCȚIUNI ȘI REGLEMENTĂRI PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2019 este disponibilă spre consultare la adresele:

http://www.roaep.ro/instruire/wp-content/uploads/2019/10/01-128-Instructiuni-Prezidentiale-2019-romana.pdf

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2019/10/01-128-Instructiuni-Prezidentiale-2019-romana.pdf

Alte articole: