Anunț

Anunț

 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente privind unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.

Proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente a fost publicat la data de 17.09.2019 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparență decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menționat pot fi transmise la adresa de e-mail departamentul.legislativ@roaep.ro, până la data de 23.09.2019.

Alte articole: