Anunț

Anunț

 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de ordin al Preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente privind instituirea zilei de 29 octombrie ca Ziua Autorităţii Electorale Permanente.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 12.08.2019 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparență decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail registratura@roaep.ro, până la data de 30.08.2019.

Alte articole: