Anunț

Anunț

În atenția competitorilor electorali la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din 11 decembrie 2016:

Agenția Națională de Integritate a făcut publice o serie de precizări privind procedura de întocmire a declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese pe care au obligația să le depună candidații pentru funcțiile de deputat și senator. Astfel, se precizează faptul că există obligația declarării în cadrul acestora a funcției pentru care se candidează și nu a funcției pe care o deține persoana deponentă la momentul completării declarației.

Totodată, se precizează faptul că nedepunerea declarațiilor de avere şi a declarațiilor de interese în termenele prevăzute de lege, precum şi nedeclararea cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare.

Textul adresei Agenției Naționale de Integritate poate fi consultat aici.

Formularele Declarație de avere și Declarație de interese pot fi consultate aici și aici.

Ghidul de completare a declarațiilor de avere și de interese poate fi consultat aici.

Ghidul privind incompatibilitățile și conflictele de interese poate fi consultat aici.

Alte articole: