Anunț

Anunț

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Autorității Electorale Permanente pentru aprobarea modelului ștampilelor oficiilor electorale care va fi folosit la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților. Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 26.09.2016 și poate fi consultat la secțiunea „Legislaţie electorală – În dezbatere publică”;
 
Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail office@roaep.ro, până la data de 03.10.2016.

Alte articole: