AEP eliberează Adeverinţe cetăţenilor români care doresc să candideze la alegerile locale din alte state UE

AEP eliberează Adeverinţe cetăţenilor români care doresc să candideze la alegerile locale din alte state UE

Autoritatea Electorala Permanentă (AEP) din România eliberează, pe baza unei solicitări scrise, adeverinţe cetăţenilor români interesaţi să-şi depună candidatura la alegerile pentru desemnarea autorităţilor administraţiei publice locale din alte state membre ale Uniunii Europene. Acestea se eliberează în urma realizării de către AEP a verificării drepturilor electorale ale solicitanţilor.

Pentru ca aceste verificări să se poate efectua, solicitările trebuie să conţină datele personale ale persoanelor interesate precum: CNP; tip, serie, nr., act de identitate, respectiv locul, data naşterii şi domiciliul din România, dacă este cazul.

Persoana de contact din cadrul AEP responsabilă cu eliberarea acestor adeverinţe este dl. Florin Ciornei, email: comunicare@roaep.ro.

Persoanele interesate pot trimite solicitările de eliberare a adeverinţelor şi prin email la adresa office@roaep.ro. În cazul acesta la cererea respectivă se va anexa o copie după un act de identitate românesc – carte de identitate sau paşaport.

AEP poate transmite solicitanţilor adeverinţele utilizând două opţiuni în funcţie de dorinţa acestora:

  • în format electronic, prin e-mail;
  • prin ridicarea în original de la sediul AEP de către o persoană indicată în prealabil de către solicitant, fără a fi nevoie de o împuternicire in acest sens.
Alte articole: