AEP eliberează adeverinţe cetăţenilor români candidați la alegerile locale din alte state UE

AEP eliberează adeverinţe cetăţenilor români candidați la alegerile locale din alte state UE

Autoritatea Electorala Permanentă (AEP) din România eliberează, pe baza unei solicitări scrise, adeverinţe cetăţenilor români interesaţi să-şi depună candidatura la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din alte state membre ale Uniunii Europene. Acestea se eliberează în urma verificării de către AEP a drepturilor electorale ale solicitanţilor.

Pentru ca aceste verificări să se poate efectua, cererile trebuie să fie semnate de solicitanți și să conţină datele personale ale acestora: CNP; tip, serie și nr. act de identitate, respectiv locul, data naşterii şi domiciliul din România, dacă este cazul.

Persoana de contact din cadrul AEP responsabilă cu eliberarea acestor adeverinţe este doamna Cristina Mareș, email: comunicare@roaep.ro.

Persoanele interesate pot trimite solicitările de eliberare a adeverinţelor şi prin e-mail, la adresa office@roaep.ro. În cazul acesta, la cererea respectivă se va anexa o copie după un act de identitate românesc – carte de identitate sau paşaport.

În funcție de opțiunea solicitanților, adeverinţele eliberate pot fi transmise prin e-mail sau pot fi ridicate în original, de la sediul AEP, de către o persoană indicată în prealabil de către solicitant, fără a fi nevoie de o împuternicire în acest sens.

Alte articole: