A fost publicat raportul final al OSCE/ODIHR de evaluare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

A fost publicat raportul final al OSCE/ODIHR de evaluare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

Raportul final al Misiunii Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE (OSCE/ODIHR), rezultat în urma Misiunii de observare a alegerilor pentru Președintele României desfășurate la 10 și 24 noiembrie 2019, consemnează o victorie de etapă a administrației electorale  românești.

Îmbunătățirea procesului electoral național, notată și de către observatorii OSCE/ODIHR, reprezintă rezultatul efortului comun al Autorității Electorale Permanente și al celorlalte instituții implicate în organizarea alegerilor, precum Serviciul de Telecomunicații Speciale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile prefectului, acesta posibil numai cu largul consens politic și parlamentar ce a facilitat completarea cadrului legal în materie electorală.

Evident, orice proces electoral este perfectibil, iar buna desfășurare a scrutinului prezidențial din anul 2019 reprezintă astăzi doar un standard minim de la care Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să pornească atunci când pregătește viitoarele procese electorale.

Astfel, raportul de evaluare a organizării și desfășurării alegerilor prezidențiale din anul 2019 cuprinde și o serie de recomandări pentru îmbunătățirea viitoare atât a acestui tip de scrutin, precum și a proceselor electorale în general, în acord cu standardele și practicile internaționale în materie. Multe dintre aceste recomandări pot fi regăsite atât în rapoartele transmise Parlamentului de Autoritatea Electorală Permanentă, cât și în rapoarte ale organizațiilor societății civile românești.

Mulțumim OSCE/ODIHR pentru reflectarea obiectivă  a modului de desfășurare a alegerilor prezidențiale din anul 2019 și pentru suportul oferit în vederea elaborării unui cod electoral aplicabil la toate tipurile de alegeri, la care, în mod cert, vom apela.

Ne manifestăm încrederea în sprijinul Parlamentului și al instituțiilor partenere pentru continuarea reformelor electorale în linie cu așteptările legitime ale alegătorilor, oficialilor electorali și, de ce nu, și ale candidaților și formațiunilor politice.

Raportul final al Misiunii de observare OSCE/ODIHR poate fi consultat, în limba engleză, aici.

 

Alte articole: