Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa internațională cu tema „Viitorul cooperării europene în domeniul electoral”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 10 – 14 octombrie 2022

 
 

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Autoritatea Electorală Permanentă aduce la cunoştinţa publicului proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Conferinţa internațională cu tema „Viitorul cooperării europene în domeniul electoral”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 10 – 14 octombrie 2022.

Proiectul de act normativ a fost publicat la data de 01.08.2022 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparenţă decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail legislatie@roaep.ro, până la data de 16.08.2022.

Alte articole: