Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru: ”Pentru a verifica legalitatea veniturilor şi cheltuielilor partidelor politice, AEP poate solicita documente şi informaţii de la persoane fizice şi juridice care au prestat servicii, gratuit sau contra cost, partidelor politice, precum şi de la orice instituţie publică”

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru: ”Pentru a verifica legalitatea veniturilor şi cheltuielilor partidelor politice, AEP poate solicita documente şi informaţii de la persoane fizice şi juridice care au prestat servicii, gratuit sau contra cost, partidelor politice, precum şi de la orice instituţie publică”

Autoritatea Electorală Permanentă va avea atribuții sporite prin modificările aduse Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. ”Pentru a verifica legalitatea veniturilor şi cheltuielilor partidelor politice, AEP poate solicita documente şi informaţii de la persoane fizice şi juridice care au prestat servicii, gratuit sau contra cost, partidelor politice, precum şi de la orice instituţie publică”, a declarat președintele AEP, doamna Ana Maria Pătru, într-un interviu acordat RRA.
 
Reporter: Preşedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat la sfârşitul săptămânii trecute Legea finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale. Autoritatea Electorală Permanentă ce atribuţii va avea odată cu intrarea în vigoare a acestei legi?
Ana Maria Pătru: În primul rând, doresc să salut decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a promulga legea şi să mulţumesc parlamentarilor care au avut iniţiativa acestei modificări legislative, precum şi acelora care au susţinut adoptarea ei.
Prin noile reglementări, Autoritatea va fi abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind veniturile şi cheltuielile partidelor politice, ale alianţelor politice sau electorale, ale candidaţilor independenţi, precum şi legalitatea finanţării campaniilor electorale.
Atribuţiile ce vor reveni AEP sunt numeroase, complexe şi arată încrederea legislativului în profesionalismul, echidistanţa, precum şi în independenţa instituţiei noastre față de orice influenţe ale politicului.
În privinţa controlului subvenţiilor de la bugetul de stat, acesta va fi efectuat în mod simultan şi de Curtea de Conturi, potrivit dispoziţiilor Legii privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.
 
Reporter: Ce ne puteţi spune despre controalele pe care AEP le poate efectua?
Ana Maria Pătru: Controalele vor fi efectuate anual şi de câte ori este sesizată instituţia noastră. Autoritatea va verifica pentru fiecare partid respectarea prevederilor legale referitoare la veniturile şi cheltuielile partidelor politice. Autoritatea Electorală Permanentă va putea fi sesizată de orice persoană care prezintă dovezi privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Precizez că, dacă în cadrul controlului efectuat de Autoritate privind respectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale apar suspiciuni privind săvârşirea unor fapte de natură penală, Autoritatea va fi nevoită să sesizeze organele de urmărire penală.
Potrivit noii legislaţii, partidele politice vor avea obligaţia de a permite accesul colegilor noştri sau organelor de control ale instituţiei în sediile lor.
Partidele politice şi persoanele fizice şi juridice care au prestat servicii gratuit sau contra cost partidelor politice vor avea obligaţia de a prezenta instituţiei noastre toate documentele şi informaţiile cerute în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.
Pentru a verifica legalitatea veniturilor şi cheltuielilor partidelor politice, AEP poate solicita documente şi informaţii de la persoane fizice şi juridice care au prestat servicii, gratuit sau contra cost, partidelor politice, precum şi de la orice instituţie publică.
 
Reporter: O altă atribuţie ce revine AEP este aceea de a rambursa în cel mult 90 de zile de la data alegerilor partidelor politice, alianţelor politice şi candidaţilor independenţi sumele aferente cheltuielilor efectuate, dacă aceştia obţin minimum 3% din voturile valabil exprimate. În ce bază va decide AEP rambursarea acestor sume?
Ana Maria Pătru: În aceste cazuri, rambursarea se va face pe baza documentelor justificative furnizate de mandatarul financiar în cel mult 30 de zile de la data alegerilor.
Menţionăm că AEP nu va rambursa sumele cheltuite pentru campania electorală în cazul depăşirii plafoanelor prevăzute de lege şi în situaţia utilizării pentru campania electorală a altor surse de finanţare decât cele legale.
Partidele politice şi candidaţii independenţi trebuie să ţină seama de faptul că rambursarea nu va avea loc dacă se încalcă prevederile legale privind destinaţiile contribuţiilor pentru campania electorală în ceea ce priveşte cuantumul maxim stabilit prin lege, raportat la totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală.
Pun un accent deosebit asupra acestui aspect al legii, care, din punctul meu de vedere, este cel mai important element din modificarea legislativă, şi cred că trebuie să atragem atenţia partidelor politice asupra acestei reglementări.
Pentru noi este o noutate, ca instituţie publică, precum şi pentru partidele politice. Aş aprecia că va fi foarte importantă comunicarea şi colaborarea între cele două părţi.
Sper că, la momentul alegerilor locale, partidele politice vor înţelege prevederile noii legi, iar situaţiile financiare vor fi întocmite conform acesteia pentru a se asigura o rambursare eficientă a acelor cheltuieli la care legea le dă dreptul.
Am rugămintea pe această cale şi, în acelaşi timp, le recomand partidelor politice, dar şi persoanelor care vor dori să candideze independent să trateze acest subiect cu profesionalism şi responsabilitate.
 
Reporter: Ce alte prevederi mai conţine Legea finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale?
Ana Maria Pătru: Sursele de finanţare a activităţii unui partid politic pot fi din cotizaţii ale membrilor de partid, donaţii, venituri provenite din activităţi proprii, subvenţii de la bugetul de stat şi împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice.
Termenul de restituire a împrumuturilor în bani nu poate fi mai mare de trei ani, cele nerestituite la termen putându-se constitui în donaţii numai cu acordul părţilor şi numai dacă nu s-a atins în anul respectiv plafonul pentru donaţii.
Legiuitorul a interzis finanţarea campaniei electorale în mod direct sau indirect de către persoane fizice care nu au cetăţenia română sau de persoane juridice de altă naţionalitate decât cea română, cu excepţia finanţării de către cetăţenii statelor membre ale UE care au domiciliul în România şi deţin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar.
O altă prevedere stipulează că subvenţia de la bugetul de stat se va vărsa lunar prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente într-un cont special deschis de fiecare partid politic. Legea prevede că subvenţiile de la bugetul de stat acordate partidelor politice nu pot fi supuse executării silite prin poprire.
 
Reporter: Ce alte prevederi ale modificării legii 334 consideraţi că ar trebui să fie menţionate?
Ana Maria Pătru: Trebuie să ştim că legea interzice finanţarea în orice mod a campaniei electorale a unui partid, a unei alianţe sau a unui candidat independent de către sindicate, culte religioase, asociaţii ori fundaţii de altă naţionalitate decât cea română. Noua lege stabileşte că mandatarul financiar trebuie să declare Autorităţii Electorale contribuţiile pentru campania electorală, acestea putând fi folosite numai după data declarării lor.
Tot potrivit noii legi, fondurile obţinute de partidul politic în afara campaniei electorale care au fost transferate în conturile bancare de campanie deschise la nivel central trebuie obligatoriu declarate la instituţia noastră de către mandatarul financiar coordonator în termen de cinci zile de la data efectuării transferului.
 
Reporter: Prin noua lege se stabilesc o serie de sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale. Apreciaţi că regimul sancţionator este unul sever sau unul blând?
Ana Maria Pătru: Trebuie să se înţeleagă că acest regim a fost stabilit de Legislativ, ca unică autoritate legiuitoare.
Dacă nivelul sancţiunilor este unul îndestulător pentru descurajarea şi combaterea încălcării prevederilor legii, doar practica o va stabili.
Contravenţiile pornesc în funcţie de gravitatea faptei de la suma de 10 mii de lei la 200 de mii de lei.
Nedeclararea contribuţiilor pentru campania electorală la Autoritatea Electorală Permenentă de către mandatarul financiar constituie contravenţie dacă nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiune potrivit legii penale şi se va sancţiona cu amendă de la 15 mii de lei la 50 de mii de lei.
Aceeaşi sancţiune va fi aplicată dacă partidele politice care primesc subvenţii de la bugetul de stat nu transmit Autorităţii Electorale Permanente o copie a raportului de audit în cel mult 60 de zile de la data efectuării acestuia.
Dacă partidele politice nu respectă obligaţia de a permite accesul organelor de control ale Autorităţii Electorale în sediile lor şi de a prezenta Autorităţii toate documentele şi informaţiile solicitate în termen de cel mult 15 zile, de la data solicitării, amenda contravenţională porneşte de la 15 mii la 50 de mii de lei.
 
Reporter: Ce alte sancţiuni vor mai putea fi aplicate?
Ana Maria Pătru: Persoanele fizice şi juridice au obligaţia prin lege să pună la dispoziţia reprezentanţilor Autorităţii Electorale documentele şi informaţiile solicitate în termem de cel mult 15 zile de la data solicitării, nerespectarea acestor reglementări fiind sancţionată cu amendă de la 15 mii la 50 de mii de lei.
Dacă partidele politice care nu respectă obligaţia de a depune anual până la data de 30 aprilie la Autoritatea Electorală un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor realizate în anul precedent, cu detalieri ale veniturilor şi cheltuielilor structurilor interne ale partidelor politice, precum şi ale persoanelor aflate în legătură directă sau indirectă cu partidul politic vor primi o amendă de la 15 mii lei la 50 de mii de lei.
Partidele politice vor avea obligaţia de a depune la Autoritatea Electorală Permenentă situaţiile financiare anuale, în cel mult 15 zile de la înregistrarea la organul fiscal competent. Şi încălcarea acestor reglementări constituie contravenţie şi se sancţionează cu aceeaşi amendă.
Pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate de partidele politice şi candidaţii independenţi în campania electorală, colegii noştri pot solicita declaraţiile şi documentele suplimentare pe care le consideră necesare, iar aceştia au obligaţia de a prezenta în termen de 15 zile reprezentanţilor noştri documentele solicitate.
Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 15 mii şi 50 de mii de lei.
Legea prevede că, în termen de 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, partidele politice, alianţele politice şi candidaţii independenţi trebuie să depună la Autoritate o declaraţie privind respectarea plafoanelor prevăzute de lege. În cazul în care se încalcă această prevedere legală, sancţiunea va fi amendă contravenţională de la 10 mii la 25 de mii de lei.
 
Reporter: Consideraţi că Autoritatea Electorală Permenentă este pregătită să facă faţă noilor atribuţii ce-i vor reveni?
Ana Maria Pătru: Răspunsul meu este „da”, profesional vorbind.
Încă de la înfiinţarea instituţiei, personalul Autorităţii şi-a dovedit profesionalismul în faţa fiecărei provocări ce a ţinut de atribuţiile noastre, precum şi independenţa faţă de orice influenţă politică, lucru apreciat de autorităţi, de partidele participante în alegeri, de candidaţi, de alegători, precum şi de presă.
De la intrarea acestei legi în dezbaterea Parlamentului ca iniţiativă legislativă am analizat şi noi prevederile acestei legi, precum şi amendamentele adoptate, pentru a evalua modul în care actualul personal al Autorităţii se poate achita de noile sarcini.
 
Reporter: Aveţi suficient personal pentru a vă îndeplini noile atribuţii?
Ana Maria Pătru: Instituţia noastră sigur va mai avea nevoie de sprijin pentru sporirea capacităţii resurselor umane ale Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniei electorale, pentru a putea procesa cererile de rambursare a cheltuielilor electorale efectuate de către partidele politice.
Pentru a ne putea încadra în termenul prevăzut de legiuitor şi a nu afecta campania următoare, este într-adevăr necesar un număr crescut de personal care să analizeze şi să aprobe solicitările partidelor.
 
Reporter: Una dintre atribuţiile Autorităţii Electorale Permenente va fi şi aceea de a întocmi un registru fiscal. Ce va conţine acest registru?
Ana Maria Pătru: Registrul fiscal al partidelor politice va conţine datele referitoare la activitatea financiară a partidelor politice şi sancţiunile aplicate, alături de datele de identificare şi de contact ale persoanelor responsabile de administrarea fondurilor partidului politic la nivel naţional şi judeţean şi ale persoanelor îndreptăţite să reprezinte partidele politice la nivel central şi judeţean. Autoritatea va păstra şi un registru fiscal al candidaţilor independenţi, în care vor fi trecute datele personale şi datele de contact ale acestora privind activitatea financiară desfăşurată în campaniile electorale şi sancţiunile aplicate.
Ce ar trebui să ştim este că încălcarea de către partidele politice a obligaţiei de a aduce la cunoştinţa Autorităţii orice modificare a datelor furnizate anterior Autorităţii Electorale Permenente în cel mult 45 de zile de la data producerii acestora constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 mii la 25 de mii de lei.
 
Reporter: La propunerea Autorităţii Electorale Permenente, Guvernul ar urma să adopte prin hotărâre normele metodologice de aplicare a legii de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Ana Maria Pătru: Noi deja am început să lucrăm din timp la aceste norme metodologice. Normele metodologice de aplicare a legii se vor elabora şi supune aprobării în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a acestui act normativ şi vor reglementa modalităţile şi formatul de înregistrare, evidenţă şi publicitate ale donaţiilor, cotizaţiilor, împrumuturilor şi veniturilor proprii, precum şi ale cheltuielilor partidelor politice.
Documentul va reglementa, de asemenea, înregistrarea şi atribuţiile mandatarului financiar, procedura şi metodologia controlului şi categoriilor de documente justificative şi metodologia de rambursare a sumelor cheltuite pentru campania electorală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alte articole: