Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru: ”Informatizarea secțiilor de votare începând cu alegerile locale din 2016 va crește transparența și viteza procesului de votare și va împiedica tentativele de vot multiplu și turismul electoral înainte de a-și produce efectele.”

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru: ”Informatizarea secțiilor de votare începând cu alegerile locale din 2016 va crește transparența și viteza procesului de votare și va împiedica tentativele de vot multiplu și turismul electoral înainte de a-și produce efectele.”

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Ana Maria Pătru: ”Informatizarea secțiilor de votare începând cu alegerile locale din 2016 va crește transparența și viteza procesului de votare și va împiedica tentativele de vot multiplu și turismul electoral înainte de a-și produce efectele.”

 
AGERPRES: Potrivit noilor modificări ale legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, viitoarele alegeri locale vor aduce ca noutate informatizarea secţiilor de votare. Care sunt beneficiile acestui sistem?

Ana Maria Pătru: În primul rând, informatizarea secţiilor de votare va creşte transparenţa şi viteza procesului de votare, împiedicând tentativele de vot multiplu.
Acest proiect, care va prinde viaţă odată cu alegerile locale din 2016, este un obiectiv mai vechi al Autorităţii Electorale Permanente, la care am ţinut şi ţinem foarte mult. Avem nevoie ca partidele politice participante în alegeri, candidaţii şi opinia publică să aibă încredere că alegerile – fie că sunt locale, parlamentare sau prezidenţiale – se desfăşoară transparent, corect, fără fraude. Dorim să convingem o dată în plus electoratul că fiecare vot contează, că rezultatul alegerilor va fi unul corect şi că nu vor mai exista situaţii în care o persoană să îşi exprime opţiunea prin vot fără să aibă acest drept. Un beneficiu major al implementării unui astfel de sistem informatic este că turismul electoral va fi împiedicat înainte de a-şi produce efectele. La scrutinele anterioare, o parte dintre alegători au mers la urne doar pentru a-și anula votul, de teamă să nu voteze altcineva în locul lor.
 

AGERPRES: Odată cu informatizarea secţiilor de votare, mai au motive alegătorii să aibă rezerve privind corectitudinea desfăşurării procesului de votare?

Ana Maria Pătru: Este momentul ca alegătorii să vină la urne cu încrederea că orice tentativă de fraudă va fi stopată la timp şi că votul lor nu va fi fraudat.
Noi am constatat că una dintre cauzele absenteismului la vot este lipsa încrederii în corectitudinea procesului electoral şi este important ca sistemul implementat să prevină cazurile de fraudă înainte ca acestea să se producă şi să nu mai fim puşi în postura de a constata ceva ce deja s-a produs, aşa cum se întâmpla până acum.
 

AGERPRES: Sintetizând, ce alte avantajele mai aduce informatizarea secţiilor de votare?

Ana Maria Pătru: Beneficiile sistemului le înţelegem prin transparentizarea procesului de votare, anularea tentativelor de vot ilegal, creşterea vitezei procesului de votare, monitorizarea orei de deschidere dar şi de închidere a secţiilor de votare, precum şi monitorizarea în timp real a prezenţei la vot. Autoritatea Electorală Permanentă a susţinut informatizarea secţiilor de votare întrucât contribuie la diminuarea fenomenului votului multiplu şi la reducerea efectelor acestuia în mai mare măsură decât acţiunile întreprinse în prezent prin verificarea ulterioară a listelor electorale utilizate în secţiile de votare.
 

AGERPRES: Puteţi detalia cum proceda până acum AEP pentru identificarea şi combaterea votului multiplu?

Ana Maria Pătru: Noi verificam listele electorale, conform legislaţiei, într-un termen de şase luni, iar caracterul ineficient al acţiunii a fost dat şi de faptul că, la data finalizării verificărilor, procesele electorale erau de mult încheiate şi validate. Chiar dacă Autoritatea Electorală Permanentă ar fi descoperit o fraudă electorală majoră, această constatare nu ar fi avut efect asupra valabilităţii alegerilor sau referendumului. Ţinem să precizăm că un proiect-pilot care să prevină votul ilegal, de un real succes, a fost derulat de AEP în anii 2010 şi 2011, în cadrul alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor. Pentru semnalarea tentativelor de vot ilegal, proiectul pilot s-a bazat, în acest caz, pe un sistem informatic care asigura colectarea într-o bază de date centrală a CNP-urilor alegătorilor care şi-au exprimat dreptul de vot şi verificarea existenţei CNP-urilor alegătorilor în Registrul electoral corespunzător colegiului respectiv.
 

AGERPRES: Ce va presupune concret pentru alegător informatizarea secţiilor de votare?

Ana Maria Pătru: În urma implementării acestui proiect, alegătorii care doresc să îşi exprime opţiunea prin vot nu vor mai prezenta actul de identitate membrilor secţiilor de votare, ci operatorului unui calculator. Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de votare va introduce codul numeric personal al alegătorului în calculator. Acest sistem va semnala dacă persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, dacă şi-a pierdut drepturile electorale, dacă este arondată la altă secţie de votare şi dacă, în ziua alegerilor şi-a mai exercitat dreptul la vot la acelaşi scrutin sau dacă a fost omisă de pe copia listei electorale permanente şi are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare respective.
 

AGERPRES: Care vor fi atribuţiile preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare în acest proces?

Ana Maria Pătru: În baza rezultatelor generate de Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal, a comunicărilor efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării şi cea care şi-a pierdut drepturile electorale. În celelalte cazuri, acesta îndrumă alegătorul să voteze la secţia de votare la care este arondat, în cazul în care este arondat la altă secţie de votare, înscrie în lista electorală suplimentară persoana care s-a prezentat la vot, este omisă din copia de pe lista electorală permanent şi are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare respective. În situaţia în care persoana omisă este înscrisă în copia de pe lista electorală permanentă existentă la altă secţie de votare, preşedintele biroului electoral al acelei secţii de votare va fi notificat de către sistemul informatic în acest sens şi va radia persoana respectivă din copia de pe lista electorală permanentă.
 

AGERPRES: O eventuală deficienţă în funcţionarea sistemului informatic poate determina suspendarea sau întreruperea votării?

Ana Maria Pătru: Nu. Într-un astfel de caz, alegătorii vor prezenta actul de identitate operatorului de calculator sau unui membru al biroului electoral al secţiei de votare desemnat de preşedintele acestuia, care va consemna, pe suport electronic sau pe hârtie, codurile numerice personale ale alegătorilor şi ora la care aceştia s-au prezentat la vot. Durata disfuncţionalităţii sistemului informatic va fi consemnată într-un proces verbal, această informaţie fiind furnizată telefonic biroului electoral ierarhic superior de către preşedintele biroului electoral a secţiei de votare.
 

AGERPRES: Care sunt garanţiile legale că operatorii de calculator nu vor introduce informaţii eronate în sistem şi nu vor ‘închide ochii’ la eventuale tentative de vot multiplu?

Ana Maria Pătru: Garanțiile sunt asigurate de faptul că selecţia şi desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare se vor aproba prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente.
Autoritatea va asigura managementul proiectului şi resursa umană, în timp ce STS va pune la dispoziţie partea tehnică a sistemului. Pentru implementarea acestui proiect este nevoie ca minimum 30.000 de persoane să fie instruite pentru a fi operatori ai sistemului, procesul de instruire urmând să fie extins şi în ceea ce priveşte persoanele care vor deţine calitatea de preşedinte şi locţiitor de preşedinte de secţie de votare.
Sistemul va fi supus controlului şi auditului oricărui actor politic interesat să aibă garanţia că interesele sale nu sunt afectate.
Autoritatea Electorală Permanentă va asigura managementul proiectului şi resursa umană, în timp ce STS va pune la dispoziţie partea tehnică a sistemului. Pentru implementarea acestui proiect este nevoie ca minimum 30.000 de persoane să fie instruite pentru a fi operatori ai sistemului, procesul de instruire urmând să fie extins şi în ceea ce priveşte persoanele care vor deţine calitatea de preşedinte şi locţiitor de preşedinte de secţie de votare.
Sistemul va fi supus controlului şi auditului oricărui actor politic interesat să aibă garanţia că interesele sale nu sunt afectate.
 

AGERPRES: În ipoteza unor eventuale atacuri cibernetice, prin care s-ar putea încerca blocarea sistemului sau denaturarea informaţiilor prelucrate de acesta, cum va fi afectat procesul votării sau corectitudinea datelor?

Ana Maria Pătru: Cel mai pertinent răspuns în acest sens pot să îl ofere reprezentanţii STS. Totuşi, în urma colaborării cu acest Serviciu, AEP nu a constat, cu ocazia alegerilor, niciun astfel de atac cibernetic care să afecteze procesul electoral.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alte articole: