Reacția Autorității Electorale Permanente la informațiile publice apărute în data de 13 octombrie 2022

Reacția Autorității Electorale Permanente la informațiile publice apărute în data de 13 octombrie 2022

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a luat act de informațiile publice apărute astăzi, 13 octombrie 2022.

Astfel, pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări și clarificări punctuale cu privire la cele enunțate:

  1. În ceea ce privește trimiterea în judecată a președintelui AEP, Tribunalul București s-a pronunțat prin încheierea definitivă nr. 141/CP/07.06.2022 care anulează ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale față de suspecții MITULEȚU-BUICĂ CONSTANTIN-FLORIN și ANDREESCU CRISTIAN, din data de 11.03.2021, precum și a tuturor actelor procesuale subsecvente acesteia, inclusiv a ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale față de inculpați. În consecință, constată neregularitatea actului de sesizare – rechizitoriul din data de 22.11.2021 în dosarul de urmărire penală nr. 12607/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București. (…) În temeiul dispozițiilor art. 347 din Codul de procedură penală raportat la art. 346 alin. (3) lit. a) din Codul de procedură penală dispune restituirea cauzei la parchet.

Informațiile privind dosarul pot fi consultate pe Portalul instanțelor de judecată, accesând următorul link: https://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000693646&id_inst=3

 

  1. Referitor la actualizarea și modernizarea Sistemului Informatic Registrul Electoral (SIRE), precizăm că sumele necesare pentru actualizarea și modernizarea facilităților operaționale ale acestui sistem informatic au fost solicitate Guvernului în anul 2019 pentru anul 2020, precum și în anul 2020 pentru anul 2021, însă nu au fost aprobate, și doar actualul Guvern a aprobat punerea la dispoziția Autorității Electorale Permanente a sumelor necesare acestui proiect.

Licitația deschisă privind modernizarea SIRE este publică și are toate avizele prevăzute de legislația în vigoare.

Anunțul de participare a fost trimis spre publicare în suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO/S), fiind disponibil în baza de date TED (Tenders Electronic Daily), la următorul link: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537297-2022:TEXT:RO:HTML

Caietul de sarcini a fost publicat în SICAP ca anexă la anunțul de participare cu numărul CN1047662 și poate fi vizualizat și descărcat de orice persoană interesată accesând următorul link: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157013

 

  1. Cu privire la dosarul aflat pe rolul instanțelor de judecată având ca obiect anularea Ordinului nr. 93/04.03.2019 privind reîncadrarea domnului Toma-Bogdan Costreie în funcția publică de execuție de consilier parlamentar în cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, Curtea de Apel București a reținut, rejudecând, obligarea AEP la plata către domnul Toma-Bogdan Costreie a despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data emiterii ordinului contestat, nr. 93/4.03.2019, până la data de 8.04.2019, respectiv data la care au încetat raporturile de serviciu prin acordul părților, la solicitarea domnului Costreie.

Informații cu privire la acest dosar pot fi consultate pe Portalul instanțelor de judecată, accesând următorul link: https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000407624&id_inst=2

 

  1. În ceea ce privește titlul de doctor, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică a formulat cerere de chemare în judecată a Ministerului Educaţiei, a Unității Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării și a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, având ca obiect anularea Ordinului nr. 4415/19.07.2021 prin care i-a fost retras titlul de doctor. Curtea de Apel București a acordat termen pentru data de 7.11.2022, cu solicitarea adresată Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare de a depune la dosar teza de doctorat a domnului Constantin-Florin Mitulețu-Buică şi raportul de verificare de similitudine după scanarea antiplagiat din dosarul de doctorat din anul 2016, în copie în conformitate cu originalul, sub sancțiunea amenzii judiciare.

Informații cu privire la acest dosar pot fi consultate pe Portalul instanțelor de judecată, accesând următorul link: https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000403028&id_inst=2

 

  1. Reamintim, totodată, că, urmare a agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei, președintele AEP, în calitate de președinte al Asociației Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), a fost primul care a solicitat excluderea sau suspendarea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse și a Comisiei Centrale pentru Alegeri și Organizarea de Referendumuri din Republica Belarus din ACEEEO, organizație internațională cu profil electoral. În contextul neîntrunirii cvorumului pentru excluderea sau suspendarea organismelor de management electoral din Federația Rusӑ și Belarus, la inițiativa președintelui AEP, Comitetul Executiv a propus Adunӑrii Generale dizolvarea Asociației. Decizia unanimӑ de dizolvare a ACEEEO a fost adoptată la data de 11 martie 2022. Comunicatele de presă emise pe această temă pot fi consultate la următoarele linkuri: https://bit.ly/3rNKQ4p, https://bit.ly/3TfuDAy, https://bit.ly/3Sdb5fr.

Mai mult decât atât, tot la propunerea președintelui AEP, în cadrul următorului Comitet Executiv al Asociației Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB), se va pune în discuție excluderea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse și a Comisiei Centrale pentru Alegeri și Organizarea de Referendumuri din Republica Belarus și din această organizație internațională.

 

Subliniem că, de la preluarea funcției de către actualul președinte, AEP a efectuat controale asupra modului de utilizare a subvenției de la bugetul de stat pentru toate partidele politice beneficiare, iar ca urmare a constatărilor, sesizărilor sau autosesizărilor cu privire la suspiciunea săvârșirii unor fapte de natură penală referitoare la modul de cheltuire a subvențiilor a sesizat organele penale competente.

Atragem atenția că aceste declarații politice care denaturează realitatea, încearcă să discrediteze atât activitatea președintelui AEP, cât și a autorității, să anuleze eforturile reale ale instituției de consolidare a alegerilor democratice și să submineze încrederea în integritatea proceselor electorale, reprezentând, în esență, un atac la adresa democrației din România.

 

Direcția comunicare

13.10.2022

Comunicat de presă privind semnarea Protocolului de colaborare între Autoritatea Electorală Permanentă și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Comunicat de presă privind semnarea Protocolului de colaborare între Autoritatea Electorală Permanentă și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) au încheiat astăzi, 10 octombrie 2022, un protocol de colaborare în vederea realizării unor acțiuni privitoare la formarea și dezvoltarea profesională în domeniul financiar-contabilitate a personalului AEP, a mandatarilor financiari și a directorilor financiari ai partidelor politice.

Documentul a fost semnat la sediul AEP de către președintele AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică și de către președintele CECCAR, domnul Robert-Aurelian Șova, în prezența directorului general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale din cadrul AEP, domnul Constantin Rada.

 Protocolul stabilește cadrul general de colaborare între cele două instituții în vederea realizării unor programe de formare și dezvoltare profesională în domeniul financiar-contabilitate, care vizează personalul AEP cu atribuții privind controlul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și personalul cu atribuții de control din cadrul direcțiilor județene ale AEP.  

Totodată, o altă componentă a Protocolului vizează instruirea și pregătirea profesională a mandatarilor financiari și a directorilor financiari ai partidelor politice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat.

undefined

 

Direcția comunicare

10.10.2022

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna octombrie 2022

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna octombrie 2022

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice valoarea subvențiilor virate de AEP în contul fiecărui partid politic în luna octombrie 2022, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a înregistrării fuziunii prin absorbție a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate de către Partidul „Uniunea Salvați România”  în Registrul Partidelor Politice și a radierii Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate din Registrul Partidelor Politice, conform sentinței civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronunțată de Tribunalul București -Secția a III-a Civilă, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunțată  de Curtea de Apel București-Secția a IV-A Civilă  în 16.04.2021 și a prevederilor art.38 alin.(1) din Legea 14/2003-Legea partidelor politice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic în luna octombrie 2022 (lei):

1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

8.570.042,74

2

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

7.265.238,37

3

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA

3.916.536,26

4

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

1.734.509,26

5

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

448.391,76

 6

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

323.971,87

                                    TOTAL

22.258.690,26

 

Direcția comunicare

10.10.2022

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 30 septembrie 2022

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 30 septembrie 2022

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 30 septembrie 2022 este de 18.868.678, cu 778 mai puțini față de ultima informare publică realizată de AEP pe această temă, potrivit căreia la data de 31 august 2022 figurau în Registrul electoral 18.869.456 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, în perioada 01.09.2022 – 30.09.2022, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 20.138 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 26 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 80 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.09.2022 – 30.09.2022 este de 19.306, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.080.486 au domiciliul sau reședința în țară, iar 788.192 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 septembrie 2022, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural)

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 30 septembrie 2022, aferent fiecărei localități

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

 

 

Direcția comunicare

03.10.2022

 

Mesajul președintelui AEP cu ocazia Zilei Internaționale a Democrației

Mesajul președintelui AEP cu ocazia Zilei Internaționale a Democrației

 

undefined

 

 

Alegerile libere, corecte, transparente și periodice, participarea activă a cetățenilor la viața publică și recunoașterea drepturilor fundamentale ale tuturor membrilor societății reprezintă pilonii de bază ai democrației.

Ziua Internațională a Democrației, marcată în data de 15 septembrie, ne oferă prilejul de a celebra drumul parcurs de România în ultimele trei decenii și de a ne reconfirma devotamentul față de valorile democratice.

Asigurarea transparenței și corectitudinii alegerilor, activitățile derulate cu profesionalism și eforturile constante de a îmbunătăți cadrul general de organizare și desfășurare a proceselor electorale în acord cu dorințele și așteptările legitime ale alegătorilor, demonstrează angajamentul Autorității Electorale Permanente de a proteja, respecta și promova procesele democratice.

Contribuția AEP la susținerea și dezvoltarea democrației nu se rezumă doar la palierul național, ci se extinde la nivel global prin apartenența instituției la organizații internaționale al căror vector comun sunt alegerile libere și corecte, prin participarea la misiuni de observare a alegerilor, precum și prin respectarea standardelor și principiilor internaționale în materie electoralӑ.

Trăim în prezent vremuri care ne îndeamnă să reflectăm cu privire la progresele făcute de umanitate în privința respectării și protejării drepturilor și libertăților cetățenilor, care au fost câștigate, în cele mai multe cazuri, cu mari sacrificii. Cu atât mai mult în acest context global anevoios, sper ca amintirea tuturor sacrificiilor făcute în numele progresului democrației să ne confere puterea necesară de a o proteja și de a contribui în fiecare zi la consolidarea acesteia.

 

La mulți ani tuturor democrațiilor din lume!

 

Constantin-Florin Mitulețu-Buică,

Președintele Autorității Electorale Permanente

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna septembrie 2022

Comunicat de presă privind subvențiile acordate partidelor politice în luna septembrie 2022

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice valoarea subvențiilor virate de AEP în contul fiecărui partid politic în luna septembrie 2022, în urma aplicării prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016 și a înregistrării fuziunii prin absorbție a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate de către Partidul „Uniunea Salvați România”  în Registrul Partidelor Politice și a radierii Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate din Registrul Partidelor Politice, conform sentinței civile 80/DEC/P/30.10.2020, pronunțată de Tribunalul București -Secția a III-a Civilă, definitivă prin decizia civilă nr. 653A pronunțată  de Curtea de Apel București-Secția a IV-A Civilă  în 16.04.2021 și a prevederilor art.38 alin.(1) din Legea 14/2003-Legea partidelor politice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

1

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

10.973.471,77

2

PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL

9.302.741,02

3

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA*

5.014.910,82

4

ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR

2.220.944,40

5

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ

574.141,16

6

PARTIDUL PRO ROMÂNIA

414.828,29

TOTAL

28.501.037,46

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 august 2022

Comunicat de presă privind numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 august 2022

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice că numărul total de cetățeni cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 august 2022 este de 18.869.456, cu 3912 mai puțini față de ultima informare publică realizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) pe această temă, potrivit căreia, la data de 31 iulie 2022 figurau în Registrul electoral 18.873.368 de alegători români.

Diferențele apar ca urmare a operațiunilor curente efectuate de primari în Registrul electoral aferent unităților administrativ-teritoriale conduse de aceștia.

Precizăm că, în perioada 01.08.2022 – 31.08.2022, la nivelul primăriilor au fost operate în Registrul electoral următoarele radieri:

  • 23.816 persoane au fost radiate ca urmare a decesului, conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
  • 32 de persoane au fost radiate ca urmare a încadrării în prevederile art. 39 din aceeași lege, referitor la radierea din Registrul electoral a alegătorilor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 70 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.08.2022 – 31.08.2022 este de 19.866, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Menționăm că, din totalul de alegători români care figurează în Registrul electoral, un număr de 18.081.167 au domiciliul sau reședința în țară, iar 788.289 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară. Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în tara sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii.

Anexa nr. 1 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 august 2022, pe categorii de vârstă și în funcție de mediu (urban/rural)

Anexa nr. 2 cuprinde numărul total de alegători cu domiciliul sau reședința în țară, valabil la data de 31 august 2022, aferent fiecărei localități

Anexa nr. 3 cuprinde numărul de alegători români cu domiciliul în străinătate, posesori de pașaport CRDS, structurat pe țări.

 

 

Direcția comunicare
01.09.2022

Comunicat de presӑ privind închiderea secției de votare pentru desfășurarea referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022

Comunicat de presӑ privind închiderea secției de votare pentru desfășurarea referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că votarea la referendumul local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în vederea consultării cetățenilor privind demiterea primarului comunei, care s-a desfășurat astăzi, 21 august 2022, s-a încheiat.

După închiderea localului secției de votare, președintele, în prezența membrilor biroului electoral, verifică starea sigiliilor de pe urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare, introduce ștampilele cu mențiunea „VOTAT” într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control a secției de votare și declanșează operațiunile de numărare a buletinelor de vot și de consemnare a rezultatului votării.

Reamintim că operatorul de calculator asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membri pentru numărarea voturilor și completarea proceselor-verbale. Înregistrările se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice (tablete) puse la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condițiile legii.

Datele privind prezența la vot pot fi vizualizate pe pagina https://prezenta.roaep.ro/.

Datele provizorii, parțiale și finale din procesul-verbal întocmit de către biroul electoral al secției de votare va putea fi consultat pe aceeași pagină. 

Președintele AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, adresează pe această cale mulțumiri tuturor persoanelor și instituțiilor cu atribuții în domeniul organizării proceselor electorale care au sprijinit Autoritatea în vederea asigurării unui proces electoral transparent și corect. 

 

 

Direcția comunicare

21.08.2021

Comunicat de presă privind deschiderea secției de votare pentru desfășurarea referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022

Comunicat de presă privind deschiderea secției de votare pentru desfășurarea referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, începând cu ora 7:00, biroul electoral al secției de votare din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, a fost deschis pentru desfășurarea referendumului local în vederea consultării cetățenilor cu privire la demiterea primarului comunei.

Alegătorii își vor putea exercita dreptul de vot între orele 07:00 – 23:00.

Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, asigură funcționarea Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și a site-ului de monitorizare a prezenței la vot, precum și suportul tehnic si funcționalitățile specifice referendumurilor.

Datele privind prezența la vot pot fi vizualizate în timp real pe pagina https://prezenta.roaep.ro/.

Persoanele acreditate să observe procesul electoral au acces și pot staționa în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot și pot să asiste la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor și la întocmirea proceselor-verbale.

Filmarea şi/sau fotografierea de către persoanele acreditate a locurilor publice din zona de votare şi din localul secţiei de votare pot fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului şi cu respectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare.

Președintele AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, face apel la respectarea tuturor măsurilor organizatorice pe toată durata derulării procesului electoral. 

 

 

Direcția comunicare
21.08.2022

Comunicat de presă privind pregătirea secției de votare în vederea desfășurării referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022

Comunicat de presă privind pregătirea secției de votare în vederea desfășurării referendumului local organizat în comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, în data de 21 august 2022

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că biroul electoral al secției de votare a preluat de la primar buletinele de vot, ștampila de control și ștampilele cu mențiunea „VOTAT”, formularele pentru încheierea proceselor-verbale și alte materiale necesare desfășurării referendumului local din data de 21 august 2022, și efectuează, între orele 18:00 – 20:00, operațiunile preliminare zilei votării, inclusiv înregistrarea cererilor pentru urna specială (mobilă).

Alegătorii își vor putea exercita dreptul de vot duminică, 21 august 2022, între orele 07:00 – 23:00.

În realizarea atribuțiilor ce revin biroului electoral al secției de votare, membrii acesteia exercită o funcție ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă și imparțială a acestei funcții este obligatorie. 

Precizăm că operatorul de calculator asigură înregistrarea audiovideo neîntreruptă a operațiunilor efectuate de către membri pentru numărarea voturilor și completarea proceselor-verbale. Înregistrările se realizează în localul de vot prin intermediul terminalelor informatice (tablete) puse la dispoziție de către Serviciul de Telecomunicații Speciale și se păstrează pentru o perioadă de 12 luni de la data încheierii perioadei electorale, în condițiile legii.

Datele privind prezența la vot vor putea fi vizualizate în timp real pe pagina https://prezenta.roaep.ro/.

 

 

Direcția comunicare
20.08.2022