Programe și strategii

Strategia de reprezentare a Autorității Electorale Permanente (AEP) pe lângă
organizația internațională Association of World Election Bodies (A-WEB) 2021
Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2019-2020    
Declarație privind aderarea la valorile, principiile, obiectivele și mecanismele Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016-2020
Planul de integritate al Autorităţii Electorale Permanente pentru perioada 2017-2020
Plan de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015
Declarație aderare Strategia Natională Anticorupţie