Integritatea instituțională

 1. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Autorității Electorale Permanente – versiunea actualizată
 2. Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a Autorității Electorale Permanente – versiunea inițială
 3. Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025, aprobat prin Ordinul nr. 677/2021
 4. Raportul de progres privind stadiul implementării, în anul 2020, a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020
 5. Situația indicatorilor de evaluare pentru perioada 2017-2020 aferenți Inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției la nivelul Autorității Electorale Permanente
 6. Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite la nivelul Autorității Electorale Permanente în anul 2020
 7. Ghidul de bune practici privind finanțarea partidelor politice
 8. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit în anul 2021
 9. Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite la nivelul Autorității Electorale Permanente în anul 2021
 10. Raport privind implementarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025 și a măsurilor plasate în responsabilitatea Autorității Electorale Permanente prin Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, la nivelul anului 2021, însoțit de Anexă (Raportul de progres privind implementarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025, la nivelul anului 2021)
 11. Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025, actualizat la 17.11.2022
 12. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, depuse la Comisia de evaluare din cadrul Autorității Electorale Permanente în anul 2022
 13. Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite la nivelul Autorității Electorale Permanente în anul 2022
 14. Raportul privind implementarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025 și a măsurilor plasate în responsabilitatea Autorității Electorale Permanente prin Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, în perioada 2021-2022
 15. Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025, Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, în perioada 2021-2022, versiunea martie 2023
 16. Ordin nr. 272 din 12.06.2023 pentru desemnarea persoanei responsabile cu primirea, înregistrarea, examinarea, efectuarea de acțiuni subsecvente și soluționarea raportărilor privind avertizările în interes public la nivelul Autorității Electorale Permanente
 17. INFORMARE privind modalitățile de raportare a încălcărilor legii în cadrul Autorității Electorale Permanente
 18. Politica anti-mită a Autorității Electorale Permanente
 19. Planului Autorității Electorale Permanente de comunicare internă și externă anticorupție pentru perioada 2023-2024
 20. Listei părților interesate de sistemul de management anticorupție al Autorității Electorale Permanente
 21. Fișei de analiză a contextului specific dezvoltării sistemului de management anticorupție
 22. Manualul de implementare a sistemului de management anti-mită al Autorității Electorale Permanente, conform SR ISO 37001:2017 – Sisteme de management anti-mită
 23. Ordinul președintelui AEP nr. 489 din 25.09.2023 privind aprobarea Politicii anti-mită a Autorității Electorale Permanente
 24. Ordinul emis de Președintele Autorității Electorale Permanente nr. 575 din 31.10.2023 privind aprobarea Manualului de implementare a sistemului de management anti-mită al Autorității Electorale Permanente, conform SR ISO 37001:2017 – Sisteme de management anti-mită
 25. Raportul privind implementarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025 și a măsurilor plasate în responsabilitatea Autorității Electorale Permanente prin Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, în perioada 2021-2023
 26. RAPORT privind implementarea Măsurii nr. 2.4. din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 prin intermediul unei campanii de informare și conștientizare a alegătorilor români din străinătate privind aspectele de integritate, etică, anticorupție și anti-mită specifice proceselor electorale – Activitatea A.9. din cadrul proiectului „DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”(Cod SIPOCA 1270, Cod MySMIS2014+ 157961)
 27. Lista bunurilor primite cu titlu gratuit în anul 2023
 28. Raportul de evaluare a incidentelor de integritate survenite la nivelul Autorității Electorale Permanente în anul 2023
 29. Raportul privind implementarea Planului de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025 și a măsurilor plasate în responsabilitatea Autorității Electorale Permanente prin Strategia Naţională Anticorupţie 2021-2025, în perioada 2021-2023
 30. Planul de integritate al Autorității Electorale Permanente pentru perioada 2021-2025, actualizat la 19.04.2024