Contractorii implicaţi în implementarea contractului de finanțare pentru Proiectul „ARGUS — integritate, etică, transparență, anticorupție în finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale – cod SIPOCA /MySMIS 434 /118704

 

Nr.crt Denumire contractori implicați în implementare
contractului de finanțare
Obiectul contractului Valoarea

LEI

1. SC FORTUNA BUSINESS TRAVEL Achiziţie bilete de avion şi cazare pentru organizare vizită externă la Haga, Olanda 185.900,00
TVA inclus
2. SC DANTE INTERNATIONAL SA Achiziţie licenţe windows/office/antivirus 12.100,08
fără TVA
3. SC TRYAMM TRADFNG CONSULTING SRL Achiziţie echipament multifuncțional 7.440,00
fără TVA
4. SC ITG ONLINE SRL Achiziţie tablă interactivă 6.594,95
fără TVA
5. SC FORTUNA BUSINESS TRAVEL SRL Achiziţie servicii de informare, comunicare şi publicitate 31.327,40
fără TVA
6. SC EASY TRAVEL SRL Achiziţie bilete de avion şi cazare pentru organizare vizită externă la Budapesta, Ungaria 179.140,00
fără TVA
7. RAPPS Bucureşti, SRP SINAIA-Hotel Mara Achiziţie cazare grup țintă si echipa de management 247.020,00
TVA inclus
8. SC WAY FOR PROJECT Achiziţie servicii de formare profesională grup țintă ARGUS „Curs expert anticorupție” 130.500
TVA 0%
9. SC ALTEX SRL Laptopuri 16.806,08
fără TVA
10. SC K2 PROFESSIONAL TRAVEL & EVENTS SRL Achiziție servicii de cazare grup țintă, echipă de management şi lectori pentru derularea atelierelor de lucru” Aspecte economico-financiare în activitatea de control a finanțării partidelor politice 168.323,40
TVA inclus
11. SC DIB COM INTER SRL

(Hotel Sir Orhideea Bucureşti)

Servicii de cazare pentru 7 persoane (grup AEP) participant la kick-off meeting-ul workshopului iniţial de prezentare analiză diagnostic a proceselor specifice controlului partidelor politice” 910,00

LEI cu TVA

12. SC DON OVIDIU SRL Servicii organizare evenimente pentru participanţii la kick-off meeting-ul workshopului iniţial de prezentare analiză diagnostic a proceselor specifice controlului partidelor politice” 3.600  LEI cu TVA
13. SC WAY FOR PROJECT SRL Servicii formare profesională a grupului ţinţă (24 persoane) la cursul de control intern managerial COD COR 325708 22.800  LEI  TVA 0%
14. SC Continental Hotels SA Servicii de cazare la hotel a grupului de 14 persoane , reprezentanți ai celor 7 filiale AEP (cu excepția filialei București-Ilfov) la workshopul cu reprezentanții partidelor politice pentru diseminarea Ghidului de bune practice privind finanțarea partidelor 3.220 LEI cu TVA 5%
15. RAAPPS SRP Triumf Servicii pentru evenimente în vederea organizării workshopului cu reprezentanții partidelor politice pentru diseminarea Ghidului de bune practice privind finanțarea partidelor 7.500  LEI fără TVA
16. SC AB Language Solutions srl Servicii de traducere pentru Ghidul de bune practici privind finanțarea partidelor politice 7.500  LEI fără TVA
17. SC CREATIVE AND ORIGINAL SOLUTIONS SRL Servicii de editare pentru Ghidul de bune practici privind finanțarea partidelor politice 56.259  LEI fără TVA

 

 

 


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020


www.poca.ro