Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice parlamentare de execuţie, desfășurat în perioada 03.05.2019 – 19.06.2019

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice parlamentare de execuţie, desfășurat în perioada 03.05.2019 – 19.06.2019

 

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR LA SELECŢIA DOSARELOR: Având în vedere eroarea materială din Calendarul concursului și afișarea rezultatelor analizei dosarelor de candidatură nr. 11604/28.05.2019, contestațiile se pot depune inclusiv în data de 30.05.2019, la Registratura Generală a Autorității Electorale Permanente.

 

Anunţ concurs

Calendarul concursului

Condiţii de înscriere la concurs

Dosarul de candidatură

Tematică şi bibliografie

Formular de înscriere – funcţie publică

Declaraţie de nedestituire din funcţie publică

Declarație neapartenență partid politic

Adeverinţă de vechime în muncă după 01.01.2011

Rezultat analiză dosare

Rezultat contestații analiză dosare

Instrucțiuni pentru desfășurarea probei scrise și a interviului

Anunț privind locul şi ora de desfăşurare a probei scrise

Barem de corectare a probei scrise

Rezultat probă scrisă

Rezultat contestații probă scrisă

Programare interviu

Plan de interviu

Rezultat interviu

Rezultat final

Alte articole: