Concurs din data de 29.09.2015 – 01.10.2015

Concurs din data de 29.09.2015 – 01.10.2015

Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice parlamentare de conducere de director, pe perioadă nedeterminată, din cadrul aparatului de specialitate al instituţiei.
Anunţ concurs
Calendarul concursului
Condiţii de înscriere
Dosar de candidatură
Tematică şi bibliografie
Rezultat analiză dosare
Rezultat probă scrisă
Rezultat probă orală
Rezultat final concurs

Alte articole: