Concurs din data de 08 – 10 decembrie 2015

Concurs din data de 08 – 10 decembrie 2015

Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice parlamentare şi a unor posturi, de execuţie, pe perioadă nedeterminată şi determinată, din cadrul aparatului de specialitate al instituţiei:
Anunţ concurs
Calendarul concursului
Condiţii de înscriere
Dosar de candidatură
Tematică şi bibliografie
Rezultat analiză dosare
Rezultat contestaţie depusă de dl. Cioateş Constantin
Rezultatul probei scrise
Rezultat probă orală
Rezultat final concurs
Rezultat contestație depusă de doamna Tîrîș Mariela-Nadia

Alte articole: