Concurs din data 24 – 26 noiembrie 2014

Concurs din data 24 – 26 noiembrie 2014

Autoritatea Electorală Permanentă organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii publice parlamentare şi a unor posturi, de execuţie, vacante şi temporar vacante, pe perioadă nedeterminată şi determinată, în cadrul birourilor judeţene teritoriale, Filialei NORD-VEST ŞI Filialei SUD-VEST OLTENIA

Anunţ concurs

Calendarul concursului

Condiţii de înscriere

Dosar de candidatură

Tematică şi bibliografie

Rezultat selecţie dosare

Rezultat probă eliminatorie

Rezultat probă scrisă

Rezultat contestatie

Rezultat probă orală

Rezultatul final concursului

Alte articole: