Reacția Autorității Electorale Permanente la informațiile publice apărute în data de 13 octombrie 2022Reacția Autorității Electorale Permanente la informațiile publice apărute în data de 13 octombrie 2022


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a luat act de informațiile publice apărute astăzi, 13 octombrie 2022.

Astfel, pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări și clarificări punctuale cu privire la cele enunțate:

  1. În ceea ce privește trimiterea în judecată a președintelui AEP, Tribunalul București s-a pronunțat prin încheierea definitivă nr. 141/CP/07.06.2022 care anulează ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale față de suspecții MITULEȚU-BUICĂ CONSTANTIN-FLORIN și ANDREESCU CRISTIAN, din data de 11.03.2021, precum și a tuturor actelor procesuale subsecvente acesteia, inclusiv a ordonanței de punere în mișcare a acțiunii penale față de inculpați. În consecință, constată neregularitatea actului de sesizare – rechizitoriul din data de 22.11.2021 în dosarul de urmărire penală nr. 12607/P/2019 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București. (…) În temeiul dispozițiilor art. 347 din Codul de procedură penală raportat la art. 346 alin. (3) lit. a) din Codul de procedură penală dispune restituirea cauzei la parchet.

Informațiile privind dosarul pot fi consultate pe Portalul instanțelor de judecată, accesând următorul link: https://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000693646&id_inst=3

 

  1. Referitor la actualizarea și modernizarea Sistemului Informatic Registrul Electoral (SIRE), precizăm că sumele necesare pentru actualizarea și modernizarea facilităților operaționale ale acestui sistem informatic au fost solicitate Guvernului în anul 2019 pentru anul 2020, precum și în anul 2020 pentru anul 2021, însă nu au fost aprobate, și doar actualul Guvern a aprobat punerea la dispoziția Autorității Electorale Permanente a sumelor necesare acestui proiect.

Licitația deschisă privind modernizarea SIRE este publică și are toate avizele prevăzute de legislația în vigoare.

Anunțul de participare a fost trimis spre publicare în suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene (JO/S), fiind disponibil în baza de date TED (Tenders Electronic Daily), la următorul link: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537297-2022:TEXT:RO:HTML

Caietul de sarcini a fost publicat în SICAP ca anexă la anunțul de participare cu numărul CN1047662 și poate fi vizualizat și descărcat de orice persoană interesată accesând următorul link: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100157013

 

  1. Cu privire la dosarul aflat pe rolul instanțelor de judecată având ca obiect anularea Ordinului nr. 93/04.03.2019 privind reîncadrarea domnului Toma-Bogdan Costreie în funcția publică de execuție de consilier parlamentar în cadrul Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, Curtea de Apel București a reținut, rejudecând, obligarea AEP la plata către domnul Toma-Bogdan Costreie a despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data emiterii ordinului contestat, nr. 93/4.03.2019, până la data de 8.04.2019, respectiv data la care au încetat raporturile de serviciu prin acordul părților, la solicitarea domnului Costreie.

Informații cu privire la acest dosar pot fi consultate pe Portalul instanțelor de judecată, accesând următorul link: https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000407624&id_inst=2

 

  1. În ceea ce privește titlul de doctor, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică a formulat cerere de chemare în judecată a Ministerului Educaţiei, a Unității Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării și a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, având ca obiect anularea Ordinului nr. 4415/19.07.2021 prin care i-a fost retras titlul de doctor. Curtea de Apel București a acordat termen pentru data de 7.11.2022, cu solicitarea adresată Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare de a depune la dosar teza de doctorat a domnului Constantin-Florin Mitulețu-Buică şi raportul de verificare de similitudine după scanarea antiplagiat din dosarul de doctorat din anul 2016, în copie în conformitate cu originalul, sub sancțiunea amenzii judiciare.

Informații cu privire la acest dosar pot fi consultate pe Portalul instanțelor de judecată, accesând următorul link: https://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=200000000403028&id_inst=2

 

  1. Reamintim, totodată, că, urmare a agresiunii militare a Federației Ruse împotriva Ucrainei, președintele AEP, în calitate de președinte al Asociației Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), a fost primul care a solicitat excluderea sau suspendarea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse și a Comisiei Centrale pentru Alegeri și Organizarea de Referendumuri din Republica Belarus din ACEEEO, organizație internațională cu profil electoral. În contextul neîntrunirii cvorumului pentru excluderea sau suspendarea organismelor de management electoral din Federația Rusӑ și Belarus, la inițiativa președintelui AEP, Comitetul Executiv a propus Adunӑrii Generale dizolvarea Asociației. Decizia unanimӑ de dizolvare a ACEEEO a fost adoptată la data de 11 martie 2022. Comunicatele de presă emise pe această temă pot fi consultate la următoarele linkuri: https://bit.ly/3rNKQ4p, https://bit.ly/3TfuDAy, https://bit.ly/3Sdb5fr.

Mai mult decât atât, tot la propunerea președintelui AEP, în cadrul următorului Comitet Executiv al Asociației Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB), se va pune în discuție excluderea Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse și a Comisiei Centrale pentru Alegeri și Organizarea de Referendumuri din Republica Belarus și din această organizație internațională.

 

Subliniem că, de la preluarea funcției de către actualul președinte, AEP a efectuat controale asupra modului de utilizare a subvenției de la bugetul de stat pentru toate partidele politice beneficiare, iar ca urmare a constatărilor, sesizărilor sau autosesizărilor cu privire la suspiciunea săvârșirii unor fapte de natură penală referitoare la modul de cheltuire a subvențiilor a sesizat organele penale competente.

Atragem atenția că aceste declarații politice care denaturează realitatea, încearcă să discrediteze atât activitatea președintelui AEP, cât și a autorității, să anuleze eforturile reale ale instituției de consolidare a alegerilor democratice și să submineze încrederea în integritatea proceselor electorale, reprezentând, în esență, un atac la adresa democrației din România.

 

Direcția comunicare

13.10.2022

Alte articole: