Mesajul de felicitare cu ocazia celei de-a zecea aniversări de la înființarea A-WEBMesajul de felicitare cu ocazia celei de-a zecea aniversări de la înființarea A-WEB


Aceste momente îmi oferă prilejul plăcut de a transmite aprecierea mea fondatorilor Asociației Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) și tuturor celor care au condus activitatea Asociației în acești 10 ani în beneficiul democrației și al promovării valorilor și principiilor democratice pentru binele comun al alegătorilor.

Remarc 10 idei care stau la baza activității noastre ca Asociație în domeniul electoral, și care trebuie să ne anime pe toți (câte o idee pentru fiecare an): avem cu toții nevoie de democrație pentru prosperitatea națiunilor noastre,  respectăm și promovăm Constituția și legislația electorală, promovăm integritatea, etica și transparența în procesele electorale, construim credibilitatea instituțională prin eforturile depuse pentru participarea tuturor alegătorilor la procesele electorale, suntem promotorii consolidării principiilor și valorilor democratice, implementăm soluții electorale conform Constituției și standardelor internaționale, relațiile internaționale și colaborarea între autoritățile electorale protejează pacea și democrația în fiecare zi, schimburile de bune practici între autoritățile electorale completează viziunea fiecărei autorități despre sistemele electorale, respectăm sistemele electorale constituționale și democratice ale partenerilor noștri, ne consolidăm capacitatea administrativă instituțională pentru a face față provocărilor în organizarea și managementul proceselor electorale democratice.

În planul relațiilor internaționale, obiectivele principale urmărite de AEP pentru susținerea comunității A-WEB și a proiectelor comune A-WEB sunt următoarele: buna colaborare și reprezentare a Autorității în plan internațional, dezvoltarea schimburilor de experiență în materie electorală în vederea partajării de know-how și furnizarea de către Autoritate a asistenței în materie electorală către părțile interesate.

 

Președintele AEP,

Toni GREBLĂ

Alte articole: