Informare de presă privind concluziile referitoare la finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale ale Raportului privind statul de drept din 2022 al Comisiei EuropeneInformare de presă privind concluziile referitoare la finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale ale Raportului privind statul de drept din 2022 al Comisiei Europene


Pentru corecta informare a opiniei publice, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că, urmare a publicării de către Comisia Europeană a Raportului privind statul de drept din 2022, AEP a realizat și a publicat pe site-ul propriu, www.roaep.ro, un extras care prezintă concluziile Raportului în ceea ce privește zona sa de competență, și anume finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Raportul menționează faptul că Autoritatea Electorală Permanentă publică pe website-ul său informații privind campaniile electorale și finanțarea partidelor politice, rapoartele lunare privind cheltuielile efectuate din subvențiile de la stat și rezultatele controalelor și evidențiază faptul că ar fi benefică extinderea setului de date colectate de către AEP de la formațiunile politice. Un alt aspect care ar putea fi îmbunătățit se referă la majorarea sancțiunilor financiare aplicate formațiunilor politice. Totuși, este important de precizat faptul că României nu i-a fost formulată nici o recomandare în domeniul finanțării partidelor politice.

Prin comparație, țările care au primit recomandări în acest domeniu sunt Austria, Danemarca și Italia. Astfel, potrivit Raportului, Austriei i se recomandă să finalizeze revizuirea legislativă a normelor de finanțare a partidelor politice, inclusiv pentru a împuternici Curtea de Conturi să verifice finanțele partidelor politice. Recomandarea formulată pentru Danemarca vizează adoptarea unei noi legislații privind finanțarea partidelor politice, care să abordeze problema donațiilor multiple și anonime și să introducă sancțiuni pentru încălcarea regulilor privind cadrul general al partidelor politice, în timp ce Italia este îndrumată să aibă o abordare mai eficientă a practicii de direcționare a donațiilor prin intermediul fundațiilor și asociațiilor politice și introducerea unui registru electronic unic pentru informațiile privind finanțarea partidelor și a campaniilor.

Președintele AEP, domnul Constantin-Florin Mitulețu-Buică, reafirmă preocuparea constantă a instituției de a contribui la consolidarea proceselor electorale prin creșterea transparenței, prin prevenirea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, precum și prin îmbunătățirea permanentă a cadrului legislativ electoral.

Extrasul de raport poate fi accesat la următorul link https://www.roaep.ro/legislatie/rapoarte/, iar capitolul dedicat României din Raportul privind statul de drept în 2022 poate fi citit în limba engleză aici: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/52_1_194026_coun_chap_romania_en.pdf.

 

 

 

Direcția comunicare

19.07.2022

Alte articole: