Comunicat de presă referitor la realizarea de către AEP a Studiului comparativ privind practicile şi instrumentele tehnice utilizate de către alte state pentru accesibilizarea proceselor electorale pentru persoanele cu dizabilitățiComunicat de presă referitor la realizarea de către AEP a Studiului comparativ privind practicile şi instrumentele tehnice utilizate de către alte state pentru accesibilizarea proceselor electorale pentru persoanele cu dizabilități


 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a elaborat și a transmis către Guvernul României Studiul comparativ privind practicile şi instrumentele tehnice utilizate de către alte state pentru accesibilizarea proceselor electorale pentru persoanele cu dizabilități.

Studiul este dedicat practicilor și instrumentelor tehnice folosite în alte state pentru votul persoanelor cu dizabilități și a fost realizat în vederea implementării Măsurii 8.3.3. (i) din Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități “O Românie echitabilă” 2022-2027, aprobată prin H.G. 490/2022.

Analiza comparativă prezintă modalitățile și procedurile electorale, instrumentele și măsurile de ordin tehnic utilizate pentru accesibilizarea procesului electoral în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în alte state din afara Uniunii, dar și măsurile implementate în prezent de România în acest domeniu.

Prin examinarea experiențelor altor state au fost identificate modalități alternative existente pentru exercitarea corespunzătoare a drepturilor electorale ale persoanelor cu dizabilități. În acest sens, amintim asigurarea de secții de votare și cabine de vot accesibile, secții de votare alternative, comisii și secții de votare speciale, votul prin corespondență, votul prin intermediul urnei mobile, votul anticipat, votul electronic sau votul prin reprezentare.

Au fost identificate, de asemenea, implementarea altor instrumente care să faciliteze exercitarea votului, precum lupe, șabloane, servicii de interpretare în limbaj mimico-gestual, oferirea de asistență pentru exercitarea dreptului de vot prin îndrumători sau persoane desemnate care să asiste alegătorii cu dizabilități, realizarea și diseminarea materialelor informative, dezvoltarea unor aplicații informatice, existența mașinilor de vot hibride sau electronice și oferirea asistenței pentru deplasarea la secția de votare prin sisteme de parcare dedicate vehiculelor alegătorilor cu dizabilități și prin facilități de transport gratuit.

În ceea ce privește situația actuală la nivel național, analiza include o secțiune dedicată măsurilor implementate în prezent în România, precum și soluțiilor identificate prin consultarea alegătorilor cu dizabilități în vederea creșterii accesului acestora la procesul electoral. Totodată, analiza include și propuneri privind accesibilizarea buletinelor de vot utilizate în prezent.

Studiul a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea Management Electoral/Logistică și materiale electorale/Analize, studii, propuneri și poate fi consultat accesând următorul link: https://www.roaep.ro/management-electoral/wp-content/uploads//2022/12/PRACTICILE_SI_INSTRUMENTELE_TEHNICE_PT_ACCESIBILIZAREA_PROCESELOR_ELECTORALE.pdf

 

 

Direcția comunicare
05.01.2023

Alte articole: