Comunicat de presă referitor la intrarea în vigoare a Hotărârii AEP privind aprobarea Metodologiei întocmirii și depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile paralamentareComunicat de presă referitor la intrarea în vigoare a Hotărârii AEP privind aprobarea Metodologiei întocmirii și depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile paralamentare


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 21 septembrie 2020 și a intrat în vigoare Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2020 privind aprobarea Metodologiei întocmirii și depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

Hotărârea reglementează procedura întocmirii și depunerii la birourile electorale competente a dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi documentele pe care trebuie să le conţină şi să însoţească dosarele de candidature pentru funcţiile de senator şi deputat.

Totodată, este reglementată şi procedura de depunere a dosarelor de candidatură atât pe suport hârtie, cât și/sau pe suport informatic, prin acesta din urmă înţelegându-se orice tip de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern.

În acelaşi timp, sunt stabilite modelele următoarelor documente:

  1. modelul listei de candidați;
  2. modelul cererii de înregistrare a candidaturii independente;
  3. modelul declarației de acceptare a candidaturii;
  4. modelul listei de candidați pentru Camera Deputaților ce se depune la Biroul Electoral Central de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale;
  5. modelul formularului ce însoțește documentele de candidatură depuse pe suport informatic;
  6. modelul opisului documentelor de candidatură ce se depun pe suport informatic;
  7. modelul opisului aferent fiecărui dosar cuprinzând liste de susținători pe suport hârtie;
  8. modelul opisului centralizator al listelor de susținători;
  9. modelul dovezii privind depunerea lista susținătorilor la Biroul Electoral Central;
  10. modelul declarației de renunțare la candidatură.

Precizăm că toate entităţile implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal din dosarele de candidatură şi din listele de susţinători au obligaţia să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), inclusiv în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor.

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2020 și modelele de formulare aferente au fost publicate pe site-ul www.roaep.ro și pot fi accesate la următorul link:

https://www.roaep.ro/prezentare/intrebari-si-raspunsuri-parlamentare-2020/

Direcția comunicare

20.09.2020

Alte articole: