Comunicat de presă referitor la elaborarea materialelor de informare destinate membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul României din data de 6 decembrie 2020Comunicat de presă referitor la elaborarea materialelor de informare destinate membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul României din data de 6 decembrie 2020


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) vine în sprijinul experților electorali și pune la dispoziția acestora o serie de materiale de informare privind activitatea membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020.

Astfel, AEP a elaborat materiale de instruire cu privire la sarcinile ce le revin președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora, precum și a celor din străinătate, în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare  din anul 2020.

Materialele au fost publicate pe site-ul propriu, la secțiunea Corpul Experților Electorali – Îndrumare și instruire electorală – Alegeri parlamentare, și pot fi accesate la următoarele linkuri:

 1. Instruirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora – alegeri parlamentare 2020 - https://bit.ly/36uRb9K
 2. Instruirea membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate – alegeri parlamentare 2020 - https://bit.ly/32JjwIk

În ceea ce privește instruirea membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, pe canalul de YouTube al Autorității a fost publicat materialul video destinat pregătirii acestora, material care poate fi consultat la următorul link: https://www.youtube.com/watch?v=B1IOQZmUWtY

Materialele au fost concepute ca instrumente de lucru care să sprijine activitatea desfășurată de membrii secției de votare, fiind elaborate pe baza textelor legale în vigoare la data alcătuirii lor.

Acestea oferă informații despre tipurile de materialele electorale utilizate în secția de votare, precum listele electorale, ștampilele și buletinele de vot, furnizează informații privind persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul secției de votare, enumeră atribuțiile acestora și descriu principalele activități pe care biroul electoral al secției de votare le va desfășura în preziua votării și în ziua votării, inclusiv operațiunea predării materialelor electorale către biroul electoral ierarhic superior.

Totodată, a fost realizat și publicat pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook ale instituției, un ghid video care conține tutoriale structurate pe diferite segmente ale activității biroului electoral al secției de votare, după cum urmează:

 1. Procedurile biroului electoral al secției de votare în preziua votării
  https://www.youtube.com/watch?v=bujyw-fs9ug&t=1s
 2. Procedurile biroului electoral al secției de votare pentru deschiderea secției de votarehttps://www.youtube.com/watch?v=wlzUJ2rdDgM&t=12s
 3. Procedurile biroului electoral al secției de votare în timpul desfășurării votării -
  https://www.youtube.com/watch?v=eL90hvEvQNc
 4. Procedurile biroului electoral al secției de votare la încheierea votării –
  https://www.youtube.com/watch?v=JD8niSPw0cw

Precizăm că linkul la care poate fi accesat ghidul video a fost transmis, prin sms, experților electorali.

Obiectivul principal vizat de elaborarea acestor materiale este acordarea suportului și furnizarea informațiilor necesare, astfel încât, prin îndeplinirea eficientă a atribuțiilor cu care au fost învestiți, membrii birourilor secțiilor de votare să contribuie la derularea corectă, transparentă și democratică a procesului electoral.

Având în vedere contextul actual generat de pandemia de COVID – 19, menționăm că este acordată o atenție deosebită regulilor privind protecția sanitară a participanților la procesul electoral.

Reamintim că în data de 16 noiembrie 2020 va avea loc tragerea la sorți computerizată pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020.

 

Direcția comunicare

14.11.2020     

Alte articole: