Comunicat de presă referitor la dezbaterea publică pe tema proiectelor de hotărâre ale Autorității Electorale Permanente privind aprobarea ghidurilor finanțării campaniei electorale la alegerile din data de 9 iunie 2024



Comunicat de presă referitor la dezbaterea publică pe tema proiectelor de hotărâre ale Autorității Electorale Permanente privind aprobarea ghidurilor finanțării campaniei electorale la alegerile din data de 9 iunie 2024


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a organizat joi, 21 martie 2024, o dezbatere publică având ca temă proiectele de hotărâre ale Autorității Electorale Permanente privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

În perspectiva activităților pe care AEP le va derula în vederea exercitării atribuțiilor de control al finanțării campaniilor electorale, ne propunem să continuăm buna colaborare cu formațiunile politice în aceeași manieră caracterizată de deschidere și disponibilitate, astfel încât finanțarea și rambursarea cheltuielilor electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, respectiv la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, să se desfășoare în condiții de legalitate, corectitudine, transparență, eficiență și imparțialitate. Scopul dezbaterii de astăzi este să faciliteze un dialog constructiv și discuții aplicate din care să rezulte înțelegerea corectă și interpretarea unitară a regulilor privind finanțarea campaniilor electorale, pentru ca alegerile să se desfășoare liber, corect, transparent și cu respectarea celor mai înalte standarde internaționale în materie”, a declarat președintele AEP, domnul Toni Greblă, în deschiderea dezbaterii publice organizate astăzi, 21 martie a.c., la sediul instituției.

La eveniment au participat reprezentanți ai formațiunilor politice și alte persoane interesate să prezinte observații și recomandări privind dispozițiile cuprinse în proiectele celor două ghiduri, urmând ca propunerile formulate să fie publicate pe pagina de internet www.roaep.ro la următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/transparenta-decizionala-2/

După adoptarea hotărârilor Autorității privind ghidurile finanțării campaniei electorale la alegerile din data de 9 iunie 2024 și publicarea în Monitorul Oficial, Autoritatea Electorală Permanentă și Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) vor organiza, până la începerea campaniei electorale, o serie de instruiri cu mandatarii financiari ai formațiunilor politice.

Proiectele de hotărâre ale Autorității Electorale Permanente supuse dezbaterii au fost publicate la data de 19 martie 2024 pe website-ul www.roaep.ro și pot fi consultate la secțiunea Legislaţie electorală – Transparență decizională.

Menționăm că observațiile şi propunerile privind cele două proiecte de acte normative pot fi transmise la adresa de e-mail legislatie@roaep.ro până la data de 22 martie 2024.


Direcția comunicare

21.03.2024

Alte articole: