Comunicat de presă privind tragerea la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale din 27 septembrie 2020Comunicat de presă privind tragerea la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale din 27 septembrie 2020
 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că, în data de 2 septembrie 2020, va avea loc tragerea la sorți computerizată pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din 27 septembrie 2020.

 

Precizăm că, în data de 1 septembrie 2020, președinții birourilor electorale de circumscripție județene și Biroului electoral de circumscripție a municipiului București vor stabili orele la care se vor desfășura ședințele publice pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare.

 

Potrivit legislației în vigoare, președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia sunt desemnați de către AEP, în ședință publică, anunțată cu 24 de ore înainte, prin tragere la sorți computerizată, organizată la nivel județean sau al municipiului București, pe funcții, dintre persoanele înscrise în corpul experților electorali, cu domiciliul sau reședința în județul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reședinței de sediul secției de votare, precum și pe baza criteriului studiilor absolvite. În cazuri de forță majoră, înlocuirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare sau a locțiitorilor acestora se realizează de AEP, prin tragere la sorți computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul experților electorali, cu domiciliul sau reședința în județul respectiv, cu aplicarea corespunzătoare a criteriilor enunțate mai sus.

 

Rezultatul tragerii la sorți se consemnează în procese-verbale semnate de reprezentanții AEP și președinții birourilor electorale de circumscripție, care se aduc la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Autorității, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripție și pe site-urile acestora.

 

Corpul experților electorali este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către AEP.

 

Direcția comunicare

27.08.2020

 

Alte articole: