Comunicat de presă privind termenele-limită de depunere a documentelor în vederea rambursării cheltuielilor efectuate la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020Comunicat de presă privind termenele-limită de depunere a documentelor în vederea rambursării cheltuielilor efectuate la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) reamintește competitorilor electorali și mandatarilor financiari câteva aspecte în legatură cu temenele limită de depunere a documentelor în vederea rambursării cheltuielilor electorale aferente alegerilor locale din 27 septembrie 2020, respectiv:

  • După publicarea rezultatelor alegerilor, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data alegerilor, respectiv până la data de 28 octombrie 2020, mandatarul financiar coordonator depune la Autoritatea Electorală Permanentă cererea de rambursare a cheltuielilor electorale aferente alegerilor locale din anul 2020, conform modelului prevăzut în anexa nr. 23 la Normele metodologice, însoțită de documentele justificative prevăzute de art. 59 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006.
  • În cererea de rambursare vor fi incluse numai cheltuielile efectuate sau angajate pe durata campaniei electorale (28 august 2020 – 26 septembrie 2020, ora 7,00) și plătite până cel târziu la data depunerii cererii (28 octombrie 2020).
  • Cererea de rambursare depusă după data de 28 octombrie 2020 nu este luată în considerare.
  • Depunerea după data-limită a cererii de rambursare a cheltuielilor electorale, nesemnarea acesteia de către mandatarul financiar coordonator și de către reprezentantul legal al partidului politic sau împuternicitul acestuia, conform statutului, încălcarea obligației de a depune documentele prevăzute de art. 54 din Normele metodologice, lipsa documentelor justificative sau caracterul incomplet al acestora, precum și nedepunerea eventualelor declarații și documente suplimentare solicitate de către Autoritatea Electorală Permanentă atrag nerambursarea totală sau parțială, după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.
  • Lipsa rapoartelor, declarațiilor și a documentelor justificative, precum și încălcarea prevederilor legale privind finanțarea campaniei electorale atrag nerambursarea totală sau parțială, după caz, a sumelor aferente cheltuielilor electorale.

De asemenea, AEP informează competitorii electorali cu privire la obligația transmiterii în termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, a declarației cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producția, perioada și spațiul de difuzare a acestora.

Termenul limită de depunere a acestei declarații este până la data de 27 octombrie 2020.

Totodată, Autoritatea Electorală Permanentă reamintește că termenul de depunere a cererii de rambursare a cheltuielilor electorale și a documentelor justificative  nu coincide cu termenul depunerii declarației cuprinzând informații privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, motiv pentru care vă reamintim că orice document depus cu încălcarea termenelor prevăzute de lege este supus sancțiunii.

 

 Direcția comunicare

            22.10.2020

                                                                                                                              

Alte articole: