Comunicat de presă privind Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice în anul 2022, cu ocazia misiunilor de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de formațiunile politice în 2021iComunicat de presă privind Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice în anul 2022, cu ocazia misiunilor de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de formațiunile politice în 2021i


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a publicat pe site-ul  www.finantarepartide.ro  la secțiunea ”ACASĂ”, documentul intitulat ”Situația sancțiunilor aplicate formațiunilor politice în anul 2022, cu ocazia misiunilor de control referitoare la respectarea prevederilor legale privind veniturile și cheltuielile înregistrate de formațiunile politice în 2021”.

Menționăm că documentul în discuție conține informații referitoare la sancțiunile aplicate formațiunilor politice existente la 31.12.2021, conform datelor înscrise în Registrul partidelor politice gestionat la nivelul Tribunalului București, informații extrase din Registrul fiscal al partidelor politice, gestionat la nivelul Autorității Electorale Permanente, potrivit dispozițiilor art. 60 alin.(1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității artidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, reamintim tuturor persoanelor interesate că, începând cu anul 2019,  Autoritatea Electorală Permanentă a întreprins toate demersurile necesare în vederea desfășurării activităților de control în deplină concordanță cu dispozițiile legale în vigoare, reușind și de această dată verificarea tuturor formațiunilor politice existente în Registrul partidelor politice gestionat la nivelul Tribunalului București, realizând în proporție de 100% obiectivele cuprinse în Planul activităților de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale în anul 2022.

Astfel că, începând cu anul 2019, pe pagina de internet www.finantarepartide.ro, au fost publicate toate informațiile ce decurg din activitatea de control, respectiv Rapoartele sintetice documentelor de control și de sancționare, precum și Listele cu privire la sancțiunile aplicate.

În consecință, subliniem că, prin acțiunile inițiate în perioada 2019-2022, Autoritatea Electorală Permanentă a facilitat accesul la date prin publicarea succesivă pe site-ul instituției și pe pagina de internet www.finantarepartide.ro a tuturor informațiilor de inters public.

Direcția comunicare

09.01.2023

Alte articole: