Comunicat de presă privind selecția experților din afara instituției care vor alcătui grupul de lucru în cadrul proiectului DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electoraleComunicat de presă privind selecția experților din afara instituției care vor alcătui grupul de lucru în cadrul proiectului DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale


Cod SIPOCA 1270

Cod Proiect MySMIS2014+ 157961

                                                                                                                   Data:10.03.2023

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a demarat procedura de selecție a experților din afara instituției care vor alcătui grupul de lucru specific implementării Activităților A.3., A.4. și A.5. din cadrul proiectului DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale, (Cod proiect: 157961), Cod SIPOCA 1270, Cod MySMIS2014+ 157961, cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, urmare a aprobării contractului de finanțare nr. 889/25.01.2023.

Activitățile A.3. Dezvoltare instrument informatic raportare partide politice, A.4. Dezvoltare instrument informatic formare continuă și A.5. Dezvoltare instrument informatic de evaluare a performanțelor unui scrutin electoral vizează dezvoltarea unor instrumente informatice care au rolul de a consolida integritatea proceselor electorale și de a facilita prezentarea standardizată a datelor și informațiilor gestionate cu privire la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Instrumentele informatice vor fi dezvoltate de experți interni din cadrul AEP, alături de cinci experți din afara instituției (un expert arhitect de soluție IT, un expert dezvoltare frontend, un expert dezvoltare mobilă, un expert designer web/mobile și un expert dezvoltare backend) care vor fi selectați în perioada următoare.

Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție sunt disponibile la adresa https://www.roaep.ro/prezentare/anunt-selectie-experti-proiect-digi-emb/

Dosarele de candidatură se vor depune personal la registratura instituției (Str. Eugeniu Carada nr. 1, mun. București, parter), în timpul programului de lucru al instituție, până la data de 17 martie 2023, inclusiv.

Reamintim că AEP implementează, în calitate de beneficiar, în perioada 25 ianuarie – 31 decembrie 2023, proiectul “DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor eletorale”, Cod MySMIS2014+ 157961. Proiectul este finanțat din Fondul Social European, Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 - IP24/2022 Sprijin pentru implementarea de măsuri de reformă în domeniul transparenței, eticii și integrității, Operațiunea Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.                          

Obiectivul general al proiectului este creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, dar și în cadrul partidelor politice din România, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, aplicarea mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate, precum și îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției.

Rezultatele preconizate în cadrul proiectului:

Rezultat 1 POCA: Prezentare standardizată a datelor și informațiilor publice gestionate de autoritățile și instituțiile publice – Rezultat 1 proiect: trei instrumente informatice online dezvoltate și implementate.

Rezultat 2 POCA: Creșterea gradului de implementare a sistemului de control managerial intern în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat 2 proiect: sistem de control intern managerial conform la nivelul AEP, îmbunătățit.

Rezultat 3 POCA: Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat 3 proiect: proceduri unitare de lucru în materie de etică și integritate elaborate și aprobate la nivelul AEP.

Rezultat 5 POCA: Grad crescut de conștientizare a corupției atât în rândul cetațenilor, cât și al personalului din administrația publică – Rezultat 4 proiect: cetățeni și personal din administrația publică informați cu privire la aspectele de integritate, etică și diminuare a riscurilor de corupție specifice proceselor electorale și finanțării partidelor politice și campaniilor electorale.

Rezultat 6 POCA: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției - Rezultat 5 proiect: cunoștințe și abilități îmbunătățite obținute prin cursuri de formare și perfecționare profesională.

Valoarea totală a proiectului este de 10,022,890.41 lei, din care cheltuieli eligibile 9,576,729.67 lei (valoarea nerambursabilă este de 8,042,907.64 lei, iar contribuția proprie a Beneficiarului este de 1,533,822.03 lei) și cheltuieli neeligibile 446,160.74 lei.

Alte articole: