Comunicat de presă privind conferința de deschidere a proiectului “DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței, eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”Comunicat de presă privind conferința de deschidere a proiectului “DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței, eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”


Cod SIPOCA 1270, Cod MySMIS2014+ 157961

                                                                                                                   Data:17.03.2023

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a organizat astăzi, 17 martie 2023, conferința de deschidere a proiectului DIGI-EMB – Digitalizare pentru creșterea nivelului transparenței, eticii și integrității activităților de management electoral și finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale”.

Proiectul este finanțat din Fondul Social European, Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 - IP24/2022 Sprijin pentru implementarea de măsuri de reformă în domeniul transparenței, eticii și integrității, Operațiunea Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice, iar perioada de implementare este 25 ianuarie – 31 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Autorității Electorale Permanente, dar și în cadrul partidelor politice din România, prin implementarea unor măsuri de prevenire a corupției, prin aplicarea mecanismelor, procedurilor și normelor de etică și integritate, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor în ceea ce privește prevenirea corupției. Scopul proiectului contribuie la atingerea Obiectivului specific POCA 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice și la atingerea Obiectivului specific 4.6.Creșterea transparenței publicității politice și a integrității finanțării partidelor politice, precum și a integrității alegerilor și referendumurilor din Strategia Națională Anticorupție 2021-2025.

Ȋn cuvântul de deschidere, vicepreședintele AEP cu atribuții de președinte, domnul Zsombor Vajda, a declarat că Autoritatea Electorală Permanentă acordă o importanță deosebită elaborării și implementării proiectelor finanțate din fonduri europene, în acest fel contribuind, implicit, la dezvoltarea continuă a domeniului electoral. Oficialul a reamintit că AEP a derulat, în perioada 2018 – 2020, proiectul ARGUS, care s-a concentrat pe integritate, etică, transparență și anti-corupție în finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Totodată, acesta a afirmat că, prin măsurile ce vizează creșterea integrității organizaționale și diminuarea riscurilor de corupție în procesele electorale, proiectul DIGI-EMB vine ca o continuare firească a angajamentelor asumate prin Strategia Națională Anticorupție 2021-2025 și transpuse în Planul de integritate al AEP pentru perioada 2021-2025.

Managerul de proiect, domnul Octavian-Mircea Chesaru, a oferit o prezentare generală a proiectului și a detaliat obiectivele specifice și rezultatele așteptate.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor, reprezentanți ai formațiunilor politice parlamentare și ai organizațiilor minorităților naționale, precum și reprezentanți ai societății civile și ai presei.

Valoarea totală a proiectului este de 10,022,890.41 lei, din care cheltuieli eligibile 9,576,729.67 lei (valoarea nerambursabilă este de 8,042,907.64 lei, iar contribuția proprie a Beneficiarului este de 1,533,822.03 lei) și cheltuieli neeligibile 446,160.74 lei.

 

Echipa de management a proiectului DIGI-EMB

Autoritatea Electorală Permanentă

Alte articole: