Comunicat de presă privind rezultatele tragerii la sorți computerizate a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale parțiale din 27 iunie 2021Comunicat de presă privind rezultatele tragerii la sorți computerizate a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale parțiale din 27 iunie 2021


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că astăzi, 16 iunie 2021, au avut loc, la sediile birourilor electorale de circumscripție, ședințele publice pentru desemnarea prin tragere la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile locale parțiale din data de 27 iunie 2021.  

Rezultatele tragerii la sorți sunt consemnate în procese-verbale care pot fi consultate pe site-ul AEP, www.roaep.ro, la secțiunea CORPUL EXPERȚILOR ELECTORALI, accesând următorul link: https://www.roaep.ro/instruire/lista-proceselor-verbale-pe-judete-privind-desemnarea-presedintilor-si-loctiitorilor-birourilor-electorale-ale-sectiilor-de-votare-constituite-pentru-alegerile-locale-partiale-din-27-iunie-2021/

Potrivit prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 555/2021 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021, până cel mai târziu la data de 23 iunie 2021, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile minorităților naționale care participă la alegeri vor desemna reprezentanți în birourile electorale ale secțiilor de votare.

În cazuri de forță majoră, înlocuirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare sau a locțiitorilor acestora se realizează de AEP, prin tragere la sorți computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul experților electorali, cu domiciliul sau reședința în județul respectiv.

Precizăm că potrivit prevederilor Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, nerespectarea hotărârilor birourilor și oficiilor electorale, precum și a hotărârilor Autorității Electorale Permanente, constituie contravenții și se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.200 de lei și 3.000 de lei, iar aplicarea sancțiunilor se face de către împuterniciții președintelui Autorității Electorale Permanente.

 

Direcția comunicare

16.06.2021

Alte articole: