Comunicat de presă privind publicarea în Monitorul Oficial a unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente privind alegerile pentru Senat şi Camera DeputaţilorComunicat de presă privind publicarea în Monitorul Oficial a unor hotărâri ale Autorităţii Electorale Permanente privind alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, trei hotărâri adoptate de instituţia noastră care reglementează diferite aspecte privind alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

Prin Hotărârea nr. 23/2020 a fost aprobată, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, procedura de monitorizare video a localurilor secţiilor de votare din străinătate la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor. Astfel, monitorizarea video se va realiza continuu, inclusiv pe durata nopții, începând cu prima zi a votării în străinătate, ora locală 7.00, şi până la încheierea votării, în ziua de duminică.

Prin Hotărârea nr. 24/2020 au fost stabilite unele măsuri pentru buna organizare a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, şi au fost modificate şi completate unele hotărâri ale AEP, raportat la modificările legislative recent intervenite şi la Decizia Biroului Electoral Central nr. 61/2020, precum şi la necesitatea eficientizării procesului electoral.

Prin Hotărârea nr. 25/2020 au fost aprobate Normele metodologice privind organizarea și funcționarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării (SICPV), precum și unele măsuri privind funcționarea aplicației informatice de repartizare și atribuire a mandatelor, la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților.

Prin adoptarea acestei hotărâri s-a urmărit creşterea transparenţei în cadrul operaţiunilor specifice SIMPV şi SICPV.

Astfel, formaţiunile politice care au reprezentanţi în Biroul Electoral Central, precum şi organizaţiile neguvernamentale acreditate să observe alegerile vor putea desemna experţi în tehnologia informaţiei cu drept de vizualizare și de interogare a duplicatelor bazelor de date ale SIMPV și ale SICPV, precum și a jurnalelor mașinilor de pe care funcționează acestea, pe stații de lucru care funcționează la sediul Biroului Electoral Central, asigurate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, în condiţiile prevăzute de aceeaşi hotărâre.

În cazul SICPV, Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente va asigura punerea la dispoziția partidelor politice și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale acreditate să observe alegerile a următoarelor:

a) migrații și seederi pentru crearea, respectiv inițializarea bazei de date;

b) cod sursă aplicație client java pentru conectarea perifericelor;

c) cod sursă aplicație web.

În cazul aplicației pentru repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator, Departamentul informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorităţii Electorale Permanente va asigura punerea codului sursă al acesteia la dispoziția partidelor politice și a organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale acreditate să observe alegerile.

De asemenea, prin grija Departamentului informatizarea proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente, în perioada imediat următoare se vor organiza  prezentări ale modalității de funcționare a  aplicațiilor informatice privind centralizarea rezultatelor votării, repartizarea și atribuirea mandatelor de deputat și senator, la care vor putea participa experţii în tehnologia informaţiei desemnaţi de formaţiunile politice reprezentate în Biroul Electoral Central, precum şi de organizaţiile neguvernamentale acreditate să observe alegerile.

Actele normative menţionate pot fi consultate accesând https://www.roaep.ro/legislatie/alegeri-parlamentare/legislatie-secundara/

Alte articole: