Comunicat de presă privind proiectul de hotărâre a Gvernului pentru completarea alin. (1) al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020Comunicat de presă privind proiectul de hotărâre a Gvernului pentru completarea alin. (1) al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020
 

Autoritatea Electorală ermanent (AEP) informează că a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre a Guvernului pentru completarea alin. (1) al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020, prin care se propune ca decontarea cheltuielilor de transport al președinților birourilor electorale de circumscripţie şi al locțiitorilor acestora din localitatea de domiciliu sau reședință, după caz, precum și în exercitarea atribuțiilor ce le revin, să fie suportată din bugetul propriu al municipiilor, orașelor, comunelor și sectoarelor municipiului București.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro la data de 14.08.2020 și poate fi consultat la secțiunea Legislaţie electorală – Transparenţă decizională.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail departamentul.legislativ@roaep.ro până la data de 21 august 2020.

Direcția comunicare

14.08.2020

Alte articole: