Comunicat de presă privind programarea tragerilor la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile din 9 iunie 2024Comunicat de presă privind programarea tragerilor la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora la alegerile din 9 iunie 2024


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că, în data de 20 mai 2024, vor avea loc tragerile la sorți computerizate prin care vor fi desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European și alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024.

Potrivit legislației electorale în vigoare, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora sunt desemnaţi de către Autoritatea Electorală Permanentă, în ședință publică, anunţată cu 48 de ore înainte, prin tragere la sorţi computerizată, organizată la nivel judeţean sau al municipiului Bucureşti. Desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora se face cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data votării, pe funcţii, dintre persoanele înscrise în Corpul experţilor electorali, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reşedinţei de sediul secţiei de votare, precum şi pe baza criteriului studiilor absolvite. Au prioritate absolvenții de studii universitare de licență în domeniul științelor juridice și apoi absolvenții de studii universitare de licență.

Precizăm că rezultatele tragerii la sorți computerizate se consemnează în procese-verbale semnate de reprezentanții Autorității Electorale Permanente și de președintele biroului electoral de circumscripție județeană sau al municipiului București, care se aduc la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Autorității Electorale Permanente, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripție județeană/al municipiului București și pe site-urile acestora.

Programarea și locațiile la care se vor desfășura ședințele publice pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora la alegerile din 9 iunie 2024 pot fi consultate în Anexă( varianta Excel, varianta PDF)

Corpul experților electorali este “evidenţa permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă”, conform Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

 

Direcția comunicare și relații publice

18.05.2024

Alte articole: