Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia referendumului local din municipiul Codlea, județul Brașov, din data de 26 septembrie 2021Comunicat de presă privind programarea tragerii la sorți computerizate pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia referendumului local din municipiul Codlea, județul Brașov, din data de 26 septembrie 2021


Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, potrivit anunțului postat pe site-ul Tribunalului Brașov, tragerea la sorți pentru desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate cu ocazia referendumului local din municipiul Codlea, județul Brașov, se va efectua de către Tribunalul Brașov în data de 15 septembrie 2021, ora 13.00.

            Precizăm faptul că, potrivit art. 26 alin. (22) și alin. (4) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul organizării unui referendum președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare sunt stabiliți de către președintele tribunalului județean sau al municipiului București, după caz, cu cel puțin 7 zile înainte de ziua referendumului, prin tragere la sorți. […] Tragerea la sorți pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare se face din cadrul Corpului experților electorali, prioritate având cei cu domiciliul în circumscripția pentru care se face tragerea la sorți.

Menționăm că, în urma solicitării Tribunalului Brașov referitoare la comunicarea listei persoanelor înscrise în Corpul experților electoral ce au domiciliul în circumscripția pentru care se face tragerea la sorți pentru președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate pentru referendumul local pentru consultarea cetățenilor din municipiul Codlea județul Brașov, cu privire la acordul sau nu al contractării inclusiv a unei finanțări bancare/împrumut pentru edificarea arterei ocolitoare a Municipiului Codlea, din data de 26 septembrie 2021, Autoritatea Electorală Permanentă a comunicat lista solicitată în data de 09.09.2021.

Corpul experților electorali este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către AEP. Prevederile privind Corpul experților electorali au fost introduse prin Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Direcția comunicare

10.09.2021

Alte articole: