Comunicat de presă privind programarea ședințelor publice din data de 12 septembrie 2020 pentru tragerea la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestoraComunicat de presă privind programarea ședințelor publice din data de 12 septembrie 2020 pentru tragerea la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora


 Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința opiniei publice programarea ședințelor publice din data de 12 septembrie 2020 în care vor fi desemnați, prin tragere la sorți computerizată, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și locțiitorii acestora, pentru alegerilor locale din 27 septembrie.

În tabelul anexat găsiți informații privind ora și locul ședințelor publice de tragere la sorți care vor fi efectuate la nivelul birourilor electorale de circumscripție județene și al Biroului electoral de circumscripție a municipiului București.  

Centralizarea programărilor tragerii la sorți a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și a locțiitorilor acestora

Precizăm că, potrivit legislației în vigoare, președintele biroului electoral al secției de votare și locțiitorul acestuia sunt desemnați de către AEP, în ședință publică, prin tragere la sorți computerizată, organizată la nivel județean sau al municipiului București, pe funcții, dintre persoanele înscrise în corpul experților electorali, cu domiciliul sau reședința în județul respectiv, pe baza criteriului apropierii domiciliului sau reședinței de sediul secției de votare, precum și pe baza criteriului studiilor absolvite. În cazuri de forță majoră, înlocuirea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare sau a locțiitorilor acestora se realizează de AEP, prin tragere la sorți computerizată, dintre persoanele înscrise în corpul experților electorali, cu domiciliul sau reședința în județul respectiv, cu aplicarea corespunzătoare a criteriilor enunțate mai sus.

Rezultatul tragerii la sorți se consemnează în procese-verbale semnate de reprezentanții AEP și președinții birourilor electorale de circumscripție, care se aduc la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Autorității, respectiv la sediile birourilor electorale de circumscripție și pe site-urile acestora.

Corpul experților electorali este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către AEP.

Direcția comunicare

10.09.2020Alte articole: