Comunicat de presă privind procedura de acreditare a observatorilor interni și externi cu ocazia desfășurării referendumului local din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, din data de 21 august 2022Comunicat de presă privind procedura de acreditare a observatorilor interni și externi cu ocazia desfășurării referendumului local din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, din data de 21 august 2022

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că observarea referendumului local din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea, având ca obiect demiterea primarului comunei, care se va desfășura în data de 21 august 2022, se va face în condițiile stabilite prin Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 10/2021 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 1146 din 2 decembrie 2021.

Astfel, conform prevederilor actului normativ, instituțiile mass-media românești interesate trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa Hotărârii AEP nr. 10/2021, însoțită de documente din care să rezulte faptul că instituția desfășoară activități în domeniul mass-media, până cel mai târziu cu 2 zile înaintea datei referendumului local.

Asociația sau fundația interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa Hotărârii AEP nr. 10/2021, însoțită de o copie a statutului și o copie a hotărârii judecătorești de înființare, din care să rezulte că asociația sau fundația desfășoară activități de apărare a democrației și a drepturilor omului și este legal constituită cu cel puțin 6 luni înaintea datei referendumului local, până cel mai târziu cu 2 zile înaintea datei referendumului local.

Pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociația, fundația sau instituția mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanți, după caz, numai persoane care nu au apartenență politică.

Asociațiile, fundațiile și instituțiile mass-media românești acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă au dreptul de a emite ecusoane pentru observatorii desemnați, care pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare numai pe baza ecusonului, însoțit de actul de identitate.

Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, reprezentanții instituțiilor mass-media străine. Cererea de acreditare va fi însoțită de copiile documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor emise de instituții mass-media străine, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă calitatea de jurnalist.

Reprezentanții instituțiilor mass-media străine care dețin carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor transmite Autorității Electorale Permanente doar cererea de acreditare.

Observatorii internaționali sunt acreditați de către Autoritatea Electorală Permanentă în baza transmiterii de către aceștia a unei cereri însoțite de copiile documentelor de călătorie, precum și de copii ale documentelor emise de organizații străine sau internaționale care desfășoară activități în domeniul electoral, redactate în limba română, engleză sau franceză, din care rezultă că persoanele care solicită acreditarea sunt desemnate, mandatate sau recomandate să observe referendumul local.

Acreditarea permite accesul și staționarea titularului în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum și să asiste la operațiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor și la întocmirea proceselor-verbale.

Filmarea și/sau fotografierea locurilor publice din zona de votare și localul secției de votare vor putea fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului și cu respectarea dispozițiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 10/2021 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare și a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale a fost publicată pe site-ul www.roaep.ro la secțiunea LEGISLAȚIE ELECTORALĂ și poate fi consultată accesând următorul link: https://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2021/12/HAEP-10-2021-MO-I-1146.pdf.

 

 

Direcția comunicare
10.08.2022

Alte articole: